Ratifikuotas Lietuvos ir Vokietijos susitarimas dėl ginkluotųjų pajėgų narių atvykimo

kam.lt 2021 04 30

Balandžio 29 d. LR Seimas ratifikavo Lietuvos ir Vokietijos vyriausybių susitarimą dėl šalių ginkluotųjų pajėgų narių laikino buvimo kitos valstybės teritorijoje.

image

kam.lt

Šis susitarimas nustato Lietuvos ir Vokietijos ginkluotųjų pajėgų laikino buvimo viena kitos teritorijoje sąlygas šalių kariams atvykstant dalyvauti pratybose ir mokymuose, vykstant tranzitu sausuma, vykdant humanitarinės pagalbos teikimo bei paieškos ir gelbėjimo operacijų atvejais, kt.

 

„Vokietijos karinis buvimas Lietuvoje yra vienas iš svarbiausių NATO atgrasymo ir gynybos priemonių, todėl sieksime dar tvirtesnio dvišalio bendradarbiavimo su Vokietija. Šis susitarimas dar labiau sustiprins tvirtą Lietuvos ir Vokietijos partnerystę“, – sako krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

 

Lietuvos ir Vokietijos susitarimas 2020 m. metų birželį šalių vyriausybių vardu buvo pasirašytas Krašto apsaugos ministerijoje. Tokio pobūdžio ir lygmens susitarimą Lietuva buvo sudariusi tik su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis.

 

Ratifikuotas dokumentas suteiks pagrindą nustatyti papildomas ar naujas taisykles tam tikrais karinio bendradarbiavimo klausimais: pavyzdžiui, nustatant ginkluotųjų pajėgų narių skaičiaus limitą ir buvimo trukmę priimančiojoje valstybėje, papildomus sveikatos būklės pagrindimo reikalavimus atvykstantiems į priimančiąją valstybę ginkluotųjų pajėgų nariams. Susitarimas taip pat sureguliuos sritis, kurių neapima 1951 m. Šiaurės Atlanto sutarties šalių susitarimas dėl jų karinių pajėgų statuso (angl. NATO SOFA), t.y. aplinkosaugos (siekiai tausoti gamtą, prioritetas keliavimui geležinkeliais), telekomunikacijų naudojimo (radijo dažnių naudojimo reklamai, triukšmo ribojimai) ir kitus klausimus. Susitarime taip pat nustatomos humanitarinės pagalbos, paieškos ir gelbėjimo operacijų vykdymo sąlygos.

 

Tokio susitarimo su Lietuva pasirašymą inicijavo Vokietija, atsižvelgdama į keletą veiksnių. Ypač tai, kad pagal 1990 m. rugpjūčio 31 d. Vokietijos Federacinės Respublikos ir Vokietijos Demokratinės Respublikos sudarytą sutartį dėl susijungimo ir jos pirmąjį priedą Šiaurės Atlanto sutarties šalių susitarimas dėl jų karinių pajėgų statuso (NATO SOFA) netaikomas buvusios Vokietijos Demokratinės Respublikos teritorijoje, įskaitant Rytų Berlyną. Susitarimas tai padės išspręsti.