Vytautas Landsbergis. Katastrofų pradžia – smegenyse

lrt.lt 2021 04 29

Gamtos naikinimas yra lėtinė planetos katastrofa. Ją leidžia didžioji abejingumo nuodėmė, neapykanta kūrinijai ir gobšumo valktis ant žmonijos akių. Ši vis dar neatanka.

Vytautas Landsbergis

lrt.lt

Bet atsitinka ir staigių (instant) žmogaus valstybėse sukeltų katastrofų, kurios toli pranoksta nacionalines ribas. Tuo būdu velniava globalizuojasi. Tokia buvo Černobylio katastrofa. Kad ji įvyktų, reikėjo pirmiausia pamatinės žmoniškumo katastrofos buvusioje Rusijos imperijoje, kai valdžią joje užgrobė fanatikai bolševikai.

 

 

Viskas leidžiama! Svarbiausia – totali valdžia ir žmogelių suvarymas į darbo jėgą ir patrankų mėsą. Kas galvoja kitaip, yra valdytojų priešas ir turi būti sunaikintas. Valdžios užgrobėjai – neklaidingi. Jų veiksmai nesvarstomi, nevertinami, tik liaupsinami.

 

Kad šis buvimo principas įsigalėtų neatšaukiamai, jis turi tapti pasaulinis. Be alternatyvų. Pamatinis ir amžinas. Kitaip nebus, nes įvykių eigą nustatė šventoji Istorija. Mokymą skelbia didieji pranašai Leninas ir Stalinas bei pasekėjai. Tik žodynas vis labiau apsinuogina. „Mes eisim į dangų, o anie – į pragarą.“ Citata iš Kremliaus. Tai apie būsimą pasaulinį branduolinį, kurį žmogėdros ketina pradėti „ribotos apimties“. O toliau kaltė bus tų, kurie nekapituliavo.

 

Pakeliui į šį globalų festivalį jau buvo fejerverkas – Černobylis. „Nesirūpinkite, vėjas su dulkėmis pučia ne į sostinę, o kitomis kryptimis“ – pats girdėjau prieš 25–rius metus per televiziją tą viešą „raminantį“ viršininkų pasvarstymą Maskvoje. Sunku būtų buvę skaidriau atskleisti visą sistemos puvėsių nežmoniškumą. Ir pačių užgrobėjų – totalios valdžios, didžiulės šalies užgrobėjų – nežmoniškumą.

 

Rusija lyg mėgino išsivaduoti, sekdama Lietuvą, bet vangiai, ir užgrobėjai įsitvirtino dar labiau. Užtaisė naujų Černobylių visur, nuo Arktikos iki Astravo.

 

Todėl, kad smegenys liko tos pačios. Deja. Jei Astravas sprogs, tai Vilniaus, gal net Lietuvos neliks, bet Maskva liks. Viskas tvarkoj.

 

Ar mes Lietuvoje jau suvokėme, kuriame ir kieno smegenų lygmenyje rusena Astravo bomba? Europa – tikrai dar ne, ji tebemiega, o ar mes ją žadinam?

 

Pirmiausia reikia patiems pabusti. Nedelsiant.

 

Elektroniniuose infomacijos tinkluose ką tik šmėstelėjo sukrečiąs tos pragaro įmonės darbuotojų laiškas. Pasirašo „Neabejingieji BelAS bendradarbiai“. Jie įsilaužė – profesionalai! – į BAE tinklapį šiurpiai aliarmuojančiu signalu.

 

„Anksčiau daugelis kalbėjo: AES, tai sulėtinto veikimo bomba. Mes priversti tai paneigti: AES yra mina ant kurios jau užmynė. Pakanka atkelti koją, ir mina sprogs. [...] Padėtis blogėja kas valandą, ir mes neturim jokių garantijų dėl rytdienos.“

 

Drąsuoliai iš Astravo signalizavo Černobylio metinių išvakarėse. Vakar šia žinia jau dalijosi Europarlamentarai. O Lietuvos Vyriausybė?

 

Ankstesnioji suspėjo dar išardyti buvusią šiokią tokią radiacinės saugos instituciją. Užduotis Generalinei prokuratūrai.