Vytautas Landsbergis. Putino akiodūma

lrt.lt 2020 06 26

Rusiškai būtų „očkovtiratelstvo“. Vis dėl to viršininkas kai ką savo istoriniu feiku ir pripažino. Antai Baltijos valstybių užgrobimą SSR Sąjunga pradėjusi 1939 m. rudenį. Iš tikro dar metais ar pora anksčiau, kai atsispausdino karinius strateginius žemėlapius, kuriuose trys nepriklausomos valstybės, Tautų Sąjungos narės, jau buvo avansu pažymėtos kaip „Lietuvos SSR“, „Latvijos SSR“, „Estijos SSR“. Tie žemėlapiai paskelbti.

Vytautas Landsbergis

lrt.lt

Teliko įgyvendinti, ir kad nesukliudytų Vokietija. Apdumsim Hitlerį. „Apdūmiau!“ – džiūgavo Stalinas, gavęs teritorinių politinių pokyčių sandėrį su Ribentropo parašu. Tai ir buvo agresijos Baltijos regione pradžia pagal tariamą „neagresijos“ paktą, o ne 1940 ar 1941 metai.

Dabar jau pastūmėjo mažųjų kaimynų žūties, agresijos prieš juos datą – iškart po Lenkijos – ir tikisi darsyk apdumti senuosius jaltininkus.

 

Antras prisipažinimas yra ir visiškas Suomijos karo nutylėjimas. Čia nebūtų nė ką dumti, todėl juodoji skylė.

 

Jei Raudonoji Armija būtų 1939 m. pralaužusi Mannerheimo liniją ir užgrobusi visą šalį, iškart bombarduodama neklusnią sostinę Helsinkį, tai Stalino suplanuota, tuoj pripažintoji „Suomijos Liaudies Respublika“ su laikina sostine paribio Terjokuose būtų „išrinktos“ Kuusineno valdžios vardu normaliai tarptautiškai „įėjusi“ į SSRS. Taip dabar dumiama apie kitas tris Baltijos valstybes.

 

Taigi šių dienų rusiškas „Mein Kampf“ yra vertingas ir prisipažinimais, ir įžūliu atvirumu. Atvažiuokite į paradą, nuolankieji, ir tuo veiksmu pritarsite akiodūmai.