Krašto apsaugos ministras aptarė su NATO vadavietės Brunsume vadu atgrasymo ir gynybos regione stiprinimą

kam.lt 2020 06 26

Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis birželio 25 d. susitiko su NATO jungtinės pajėgų vadavietės Brunsume vadu generolu Jörg Vollmer'iu, su kuriuo aptarė aktualių NATO gynybos darbotvarkės klausimų įgyvendinimą siekiant NATO atgrasymo ir gynybos regione stiprinimo.

lnm.lt

Ministras pasveikino generolą neseniai pradėjus eiti šias pareigas ir pasidžiaugė, kad gen. J. Vollmer savo karinės karjeros Vokietijos kariuomenėje metu įgijo labai daug žinių ir patirties regionui aktualiais saugumo klausimais, kurios bus labai vertingos įgyvendinant svarbius NATO sprendimus.

 

NATO Jungtinės pajėgų vadavietės Brunsume vadas generolas J. Vollmeris Lietuvoje lankosi birželio 23-25 dienomis. Birželio 25 d. jis taip pat susitiko su Lietuvos kariuomenės vadu generolu leitenantu Valdemaru Rupšiu, kitais Lietuvos kariuomenės atstovais. Lietuvos karinė vadovybė su generolu aptarė saugumo situaciją regione, gynybos planavimo aspektus bei Lietuvoje dislokuotų NATO vienetų - priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės ir pajėgų integravimo vieneto, Baltijos oro policijos misijos - veiklą. Vizitu taip pat siekiama gerinti sąveiką tarp Lietuvos kariuomenės ir NATO valdymo struktūrų, toliau stiprinti karinį bendradarbiavimą bei regiono saugumą.

 

Tai pirmasis generolo Jörg‘o Vollmer'io vizitas einant šias pareigas, iki tol jis dažnai lankėsi Lietuvoje kaip Vokietijos sausumos pajėgų vadas.

 

NATO Jungtinė pajėgų vadavietė Brunsume yra atsakinga už vadovavimą NATO misijai Afganistane „Tvirta parama", taip pat NATO atgrasymo priemonių ir pasirengimo gynybai koordinavimą.