Lietuvos šaulių sąjungai vadovaus pulkininkas Albertas Dapkus

kam.lt 2020 06 08

Birželio 6 d. vykusiame neeiliniame Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) suvažiavime didžiąja balsų dauguma rinktinių delegatai pritarė Krašto apsaugos ministro Raimundo Karoblio siūlymui naujuoju LŠS vadu išrinkti plk. Albertą Dapkų. Naujojo vado kandidatūrai pritarė 225 delegatai, susilaikė – 1, nepritariančių neatsirado. Plk. Albertas Dapkus pakeis nuo 2017 m. Lietuvos šaulių sąjungai vadovavusį plk. ltn. Gintarą Koryzną.
kam.lt
Sveikindamas šaulius, Krašto apsaugos ministras akcentavo puikius šaulių veiklos rezultatus, linkėjo ir toliau sėkmingai judėti ta pačia kryptimi. Pristatydamas šauliams kandidatą į LŠS vadus, pabrėžė jo gebėjimą planuoti, turimą vadovavimo patirtį, kuri, pasak Raimundo Karoblio, bus puikiai pritaikyta vadovaujant Lietuvos šaulių sąjungai.
 
Karininkas iki šiol tarnavo Baltijos gynybos koledže Tartu (Estija), kur vadovavo aukštesniųjų vadų kursams. Prisistatydamas suvažiavimo dalyviams, plk. Albertas Dapkus akcentavo jau turimą bendradarbiavimo patirtį su šauliais nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. „Šauliai buvo kartu su kariais savanoriais, o savanorių gretose aš ir pradėjau tarnybą. Kartu vykdėm užduotis, kartu mokėmės ir treniravomės“, - sakė kandidatas į LŠS vadus.
 
Kalbėdamas apie savo viziją, plk. Albertas Dapkus akcentavo tarptautinio bendradarbiavimo svarbą, nekinetinių šaulių pajėgumų stiprinimą ir pasitelkimą, kuriant informacinį saugumą, tolimesnę kovinių šaulių integraciją į ginkluotąsias pajėgas – apibendrindamas pabrėžė, kad kiekvienas šaulys turėtų atrasti savo vietą organizacijoje ir jaustis naudingas.
 
„Labai svarbu ir toliau puoselėti šauliškumą, jo sklaidą visuomenėje. Stengsiuosi užtikrinti pradėtų darbų tęstinumą, tačiau atsižvelgiant į kintantį grėsmių pobūdį, prireikus atnaujinti, adaptuoti tiek pasirengimo programas, tiek galimų užduočių spektrą, užduočių vykdymo struktūras. Lietuvos šaulių sąjungą matau, kaip modernią organizaciją, kuri padeda užtikrinti nacionalinį saugumą“, - šauliams sakė plk. Albertas Dapkus.
 
Šaulių sąjunga – valstybės remiama sukarinta visuomeninė organizacija, vienijanti valstybės gyvenimui ir gynybai neabejingus žmones. Šauliai veikia pagal LR Seimo priimtą LŠS įstatymą ir krašto apsaugos ministro tvirtinamą Statutą. Nors Šaulių sąjunga vykdo kai kurias valstybės institucijų skiriamas užduotis, ji yra laisvų, savo laiką Tėvynės gynybai ir stiprinimui skiriančių žmonių organizacija. Lietuvos šaulių sąjunga siekia ugdyti pasitikinčius savimi, kūrybingus, motyvuotus ir drausmingus Lietuvos Respublikos piliečius, pasirengusius ginti Tėvynę, nelaimės atveju padėti kitiems.
 
Kiekvienas doras Lietuvos pilietis gali tapti Šaulių sąjungos nariu ir save realizuoti veikdamas karybos, sporto bei kultūros srityse. Šauliškoms idėjoms visoje Lietuvoje šiandien neabejingi 12 tūkstančių piliečių.