Genocido centras atveria duomenis apie 1940–1953 m. represuotus asmenis

alfa.lt 2020 06 01

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) pirmadienį atveria duomenis apie 1940–1953 m. sovietų represuotus asmenis.

Lietuviai tremtiniai Sibire

alfa.lt

Viešoje prieigoje http://www.lietuviaisibire.lt/lt/represuotieji pateikiami duomenys apie šiuo laikotarpiu sovietų okupacinės valdžios represuotus – ištremtus, įkalintus, nužudytus – Lietuvos gyventojus.

Kaip pranešė LGGRTC, šie duomenys pradėti rinkti 1988-aisiais susikūrus Sąjūdžio komisijai stalinizmo nusikaltimams tirti, jos pirmininkas buvo vienas iš Sąjūdžio steigėjų Julius Juzeliūnas.

 

Kito Sąjūdžio veikėjo, vėliau Valstybės saugumo departamentui vadovavusio Mečio Laurinkaus vadovaujama komisijos narių grupė platino Lietuvoje Sąjūdžio anketas apie Lietuvos gyventojų trėmimus, lagerius, žudynes. Užpildytas anketas analizavo, sistemino, sudarė kartotekas.

 

Iš viso apie Lietuvos gyventojų patirtas represijas, ginkluotą ir pilietinį pasipriešinimą sovietų okupaciniam režimui surinkta daugiau kaip 150 tūkst. liudijimų – anketų, dokumentų, laiškų, trumpų ir didesnės apimties pasakojimų.

 

Didžioji dalis šių liudijimų komisiją pasiekė Atgimimo ir pirmaisiais Nepriklausomybės metais. Kartu su archyviniais dokumentais įvairių autorių publikuota medžiaga šie liudijimai sudarė tęstinio leidinio „Lietuvos gyventojų genocidas“ I–V tomų pagrindą.

 

Prieigoje (http://www.lietuviaisibire.lt/lt/represuotieji) pateikiama svarbiausia informacija apie represuotą asmenį: vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta represijų metu, patirtos represijos pobūdis, metai, tremties ar kalinimo regionas SSRS, asmens likimas – grįžo, negrįžo, mirė represijos vietoje. Prieigos lankytojai galės daryti atranką pagal įvairius kriterijus, bus galimybė prieigos duomenis tikslinti ar papildyti.