In memoriam Jonui Jagėlai

2019 04 19

Išlydėjome Anapilin šventai Tėvynę mylėjusį skulptorių Joną Jagėlą. Jo monumentalūs darbai liudys palikuoniams apie įvykius ir žmones, kovojusius už už Lietuvos, už mūsų Nepriklausomybę.

Jonas Jagėla

15min.lt

Dėkojame Jam už įamžintą atmintį.

 

Talentas ir Jono širdies šiluma leido Jam sukurti tokius skausmingai įsimintinus paminklus kaip Manthause (Austrijoje) nacių koncentracijos stovyklose, Kazachstano, Karelijos gulago lageriuose žuvusiems lietuviams.

 

Jono Jagėlos sukurtas ir pastatytas paminklas Minaičiuose neleis istorijai pamiršti čia pasirašytos Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos deklaracijos. Apsilankydami Gelvonuose sustokime prie Didžiosios kovos apygardos partizanams skirto paminklo, Rozalime – prie paminklo Daugyvenės krašto kovotojams, Troškūnuose – prie monumento Algimanto apygardos partizanams, Palangoje – Žemaitijos karių savanorių įamžinimo vietoje. Stabtelėję prisiminkite, kad tai skulptoriaus Jono Jagėlos kūriniai. Vilniaus universiteto Auloje įspūdinga žymiausių mokslo vyrų biustų galerija, kitose patalpose – universitetą garsinusių profesorių figūriniai portretai

 

Š. m. gegužės 4 d. numatoma Čikagos Lemonte atidaryti paskutinį Jono Jagėlos darbą – paminklą Lietuvos partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui.

 

Nuoširdžiai užjaučiame Jono Jagėlos žmoną, artimuosius ir Jo bičiulius – Lietuvos Sąjūdžio dalyvius. Neliūdėkime, Jis liko Lietuvoje ir su mumis.

 

Lietuvos Sąjūdžio taryba