Užuojauta

2019 04 15

Žemiškąją kelionę baigė veiklus Lietuvos Sąjūdžio dalyvis, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių ir Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungų narys Stanislovas VILTRAKIS.

Viltraki1s.png

Palydime velionį Amžinojo atilsio malda, nuoširdžiai užjaučiame Jo artimuosius.