Užuojauta

2019 03 22

Mirus Lietuvos Vietinės rinktinės karių sąjungos vadovui 
dim. kpt. Jeronimui Krauliui (1925 – 2019),
sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir bendražygiams.
Tegul Jeronimo pilietiškumo ir patriotiškumo idėjos bei darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

jer.png

Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga, Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba bei Kovo 11-osios g. bendrija