Užuojauta

2019 03 06

Nuoširdi užuojauta netekus ilgametės Lietuvos Sąjūdžio sekretorės

 

Genutės Vaišnorienės.

 

Lietuvos Sąjūdis ilgai prisimins Jūsų sargybą ir meilę Lietuvai.

 

 

Atsisveikinimas rytoj nuo 14 val. Paco g. 4 (šalia apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, buvusiose Laterano kanauninkų vienuolyno patalpose).
Laidotuvės penktadienį 13 val. Kaune, Panemunėje, Tylos g. 10.