Algimantas Zolubas. Dėl Lietuvos Sąjūdžio padalinių darnios veiklos

2018 06 12

Po LS reorganizavimosi Sąjūdžio grupės iš įmonių ir organizacijų grupių struktūrizavosi į vietos savivaldos kaip atitinkamos vietovės Sąjūdžio grupes. Antai Vilniaus Radijo komponentų gamyklos Sąjūdžio grupė tapo Vilniaus Lazdynų mikrorajono grupe, pasivadinusia Lazdynų klubu, Vilniaus pramonės įmonių grupių susivienijimas „Labora“ tapo Vilniaus Sąjūdžio grupe.

Jei vietinio pobūdžio mažiau reikšmingus reikalus gali tvarkyti Sąjūdžio grupė, tai reikšmingesni, tautai ir valstybei svarbūs reikalai ir jų sprendimas turėtų būti derinamas su Lietuvos Sąjūdžiu.

Nuolat stebime kaip Vilniaus Sąjūdis nepaiso subordinacijos (tarnybinio jaunesniojo pavaldumas vyresniajam, pagrįstas tarnybinės drausmės taisyklėmis), be derinimo su Lietuvos Sąjūdžiu į viešumą leidžia rezoliucijas, sveikinimus ir kitokius dokumentus, kas kenkia Sąjūdžio vardui bei demonstruoja nesantarvę organizacijos viduje. Nesaikinga, perauganti į kaltinimą Lietuvos Sąjūdžio kritika žiniasklaidoje taip pat yra ne tik nekorektiška, bet ir nemorali.

 

LS Lazdynų klubas, jau anksčiau yra išreiškęs šią nuomonę, darnaus darbo vardan vėl siūlo Vilniaus Sąjūdžiui ateityje panašios praktikos atsisakyti, o LS Tarybai imtis atitinkamų poveikio priemonių.