Rimvydas Valatka. Rusiška salietra – nešvari bomba Jonavai (6 klausimai Skverneliui)

delfi.lt 2018 06 12

Saulė žeme ridinėjasi. O kai Saulė ridinėjasi, kam įdomu, ką šneka kažkokia Lubienė? O juk turėtų. Nes šneka ji baisius dalykus. Pvz., tai, kad salietrą gaminanti ir laivą „Independent“ išlaikanti Jonavos „Achema“ – jau tik metalo laužas: „Konkurentai jau rinkoje. Infrastruktūra paruošta, prašom, prekiaukit savo produktu.“
Rimvydas Valatka

delfi.lt   Š. Mažeikio nuotr.
Tiesa, trąšų gamyklą paveldėjusi moteris Karbauskio mums neįvardija. Bet esmę pasako – rusiška salietra: „O mūsų trąšų įstatymas, kas jį rengė? Bendrovė „Achema“? Ne. Tai visi įvežėjai, kurie įveža tas pačias rusiškas trąšas, mūsų vidaus rinka – kiaura kaip rėtis.“

 

 

Kaip čia taip išeina? Karbauskininkai po mūsų langais dieną naktį šūkauja apie regionus, jų plėtrą. Bet realybė štai tokia – Jonava gali pavirsti antru Didžiasaliu. Ką daro energetikos ministras Vaičiūnas, premjeras Skvernelis, Seimo daugumos lyderis Karbauskis?

Karbauskio bendrovė ešelonais varo į Lietuvą nešvarią rusišką salietrą. Dempingo kainomis. Apeidama ES muitus. O Jonavos „Achema“ nebegali savo salietros parduoti net vidaus rinkoje, kur ją nukonkuruoja Seimo daugumos lyderio stumdoma rusiška salietra.

Taip išeina, kad Seimo daugumos lyderio biznis varo į ožio ragą „Achemą“, kuri išlaiko regioninę Jonavą ir net laisvės nuo „Gazprom“ dujų simbolį – „Independent“ laivą. „Achema“ per metus padengia 20 mln. eurų SGD terminalo išlaidų. Per 10 metų – 239 mln. eurų.

Galima būtų nesukti galvos dėl „Achemos“. Verslininkų čia niekam negaila. Kai kam, atrodo, negaila nė „Achemos“ darbininkų. Bet nebus „Achemos“, nebus ir „Independent“. Tada čiaudėsim visi. Ką tai matydami daro energetikos ministras, pats Ministras Pirmininkas?

 

Volioja durnių. Apsimeta, kad tarp nešvarios rusiškos salietros importo, kuris pildo Karbauskio kišenes, ir „Achemos“ nuostolių, grasinančių paversti įmonę metalo laužu, nemato ryšio.

 

Kiek galima volioti durnių? Kada Vyriausybė nustatys ryšį tarp Jonavos kaip būsimo zombių miesto ir Karbauskio kaip dalinio būsimo jo zombintojo? Ar išdrįs?

 

Vakar sukako 6 mėnesiai, kai E. Jakilaitis pateikė Karbauskiui 24 klausimus. Ponas į juos arogantiškai neatsakė. Pusę metų Vyriausybė apsimetinėja, kad tie klausimai – ne jai. Vaizduojasi, kad, kaip rašė kai kurie netoliaregiški kolegos, tai tik „Jakilaičio karas su Karbauskiu“.

Netiesa. Tai – Karbauskio karas su Lietuva. Šiuo atveju – dempinginių rusiškų trąšų importuotojo karas su tautine bendrove. Jei visai tiksliai, – su jos darbininkais, inžinieriais, jų šeimomis, o bendrai paėmus, tai ir su Jonava bei visu regionu.

Karbauskis sugebėjo „patraukti“ Jakilaitį. Bet Jakilaičio klausimai Karbauskiui niekur nedingo.

 

Po Lubienės pasisakymo Jakilaičio klausimai skamba nebe Karbauskiui. Premjerui. Pradedant 2-uoju ir baigiant 10-uoju, tai yra klausimai apie nešvarios rusiškos salietros importą ir nešvarų Seimo daugumos lyderio ekonominį žaidimą prieš Lietuvą ir visą ES.

 

Nuo (ne)atsakymų į juos priklauso ir tai, ar Jonava netaps dar viena socialine šalies kloaka. Gal ne tokia kaip Didžiasalis, bet vis tiek nieko gero. Prisiminkime Jakilaičio klausimus.

. Kiek su jumis susijusios įmonės per metus į Lietuvą įveža amonio salietros ir jos pakaitalų? 3. Kokią įtaką su jumis susijusioms įmonėms daro ES taikomi antidempingo muitai? 4. Kodėl ES pradėjus taikyti antidempingo muitus Rusijos pagamintoms azotinėms trąšoms su jumis susijusios įmonės pradėjo įvežti “nešvarią salietrą” su keliais proc. fosforo ar kalio trąšų priemaišomis? 5. Mūsų šaltinių teigimu, su jumis susijusios įmonės per metus į Lietuvą įveža apie 65 000 tonų skirtingos sudėties azotinių trąšų. Ar galite patvirtinti arba patikslinti šią informąciją? 6. Kaip manote, ar su jumis susijusios įmonės iš tiesų įveža maišytas trąšas siekiant išvengti antidempingo muitų, ar tik pateikia Lietuvos institucijoms suklastotus dokumentus esą tos trąšos turi jau minėtų priemaišų ir joms antidempingo muitai netaikomi? 7. Kaip manote, ar su jumis susijusios įmonės įveždamos „nešvarią salietrą“ ir taip išvengdamos rusiškai salietrai taikomo antidempingo muito, galėjo Lietuvai per metus nesumokėti maždaug 3,25 mln. eurų mokesčių? 8. Kiek mokesčių valstybei nesumokėjo su jumis susijusios įmonės, pasirinkdamos įvežti maišytas su kalio ir fosforo trašomis salietrą? 9. Kaip manote, ar paaiškėjus, kad Rusijos trąšų gamintojai su savo parankiniais Lietuvoje, sugalvojo schemą kaip apeiti antidempingo muitus, Europos Komisija tokius muitus turėtų taikyti visoms Rusijoje pagamintoms azotinėms trąšoms? 10. Ar Muitinės departamentas ir Mokesčių inspekcija neturėtų pradėti patikrinimų dėl galimai nuslėptų mokesčių į Lietuvą įvežant rusiškas trašas? Ar tyrimų neturėtų pradėti ir kitos šalies institucijos?

Neklauskit, kam skambina klausimai. Varpas skamba kiekvienam iš mūsų. Kiekvienam, kuris nėra, ar, gal jau reikėtų sakyti, dar nėra Naisių dvaro baudžiaunininkas. Bet ypač garsiai varpas skamba finansų ministrui Šapokai ir jam pavaldžių VMI bei Muitinės departamento vadovams.

 

Šie klausimai skamba ir Lietuvos pramonininkių konfederacijai, jos prezidentui Dargiui. Lubys, kurio dėka „Achema“ nebankrutavo drauge su „Inkaru“ ar „Ekranu“, laikė ir visus LPK kampus. Lubio jau šešeri metai nėra. LPK yra. Tik kur ji? Kodėl tyli kaip pelė po šluota dėl nešvaraus rusiškų trąšų importo, nors žlugdoma nacionalinės svarbos pramonės įmonė?

 

Pramonininkai bijo būti „patraukti“? Bet asmeninė baimė neeliminuoja galimybės būti patrauktam asmeniškai. Priešingai, dešimteriopai padidina tokią galimybę.

 

O užvis garsiausiai varpas skambina jums, premjere Skverneli. Po pusmečio ekspolicininkui garbės nedarančios valstietiškos tylos 9 klausimai Karbauskiui dėl nešvarios rusiškos salietros virto 7 klausimais Vyriausybės vadovui.

1. Kodėl Vyriausybei pavaldžios institucijos atkakliai netikrina įvežamos rusiškos salietros?

2. Kas sutrukdė tai padaryti po to, kai prieš pusmetį Jakilaitis pateikė šiuos klausimus viešai?

3. Ko reikia, kad Vyriausybė atliktų savo darbą – „Agrokoncerną“ ir kitus rusiškos salietros importuotojus, žlugdančius nacionalinę bendrovę ir Jonavą, priverstų mokėti ES nustatytus muito mokesčius.

4. Kada Muitinės departamentas ir Mokesčių inspekcija pradės išsamius patikrinimus dėl galimai nuslėptų mokesčių į Lietuvą įvežant rusiškas trąšas?

5. Ar tyrimų čia neturėtų pradėti ir teisinės institucijos, pvz., STT, FNTT?

6. Pone premjere, ar tam, kad pusę metų delsėte pradėti iš pažiūros paprastus tyrimus, trūksta kokių nors prietaisų, ar lėmė tai, kad galbūt pats jaučiatės esąs Karbauskio prietaisas, todėl bijote būti patrauktas?

 

Niekam nėra malonu būti patrauktam. Teisybė ir tai, kad bet kurį „patraukimą“ galima aiškinti 100-u ir viena dora priežastim. Tačiau kai patraukiamas žurnalistas, pateikęs 24 klausimus Seimo daugumos lyderiui, kuris išdūrinėja Lietuvą stambiu mastu, klausimų taip pat kyla įvairių.

Šioje šalyje dar nėra daug žmonių, kuriuos patraukus, galima drąsiai kviesti į demokratijos pagrabą.

Lietuva atsispyrė paksizmui ir uspaskichizmui gal tik todėl, kad niekas, net tie, kurie to labai norėjo, nesutiko „patraukti“ uzurpatoriams nepatogių žmonių. Vyravo supratimas, kad, patraukus nepatogiausius, po kurio laiko ir pačius traukėjus be vargo bus galima patraukti.

 

Regis, dabar „patraukimas“ – tai rodo ne tik aukštasis „tulpių“ paštas – yra tapęs godotinu metodu nešvariuose žaidimuose po kilimu. Karbauskis laimėjo. Vienareikšmiškai. O tai, kaip lengvai jis prasisuko, negali nekelti nerimo.

 

Skamba per daug patetiškai?

 

Galima ir taip save raminti. Ypač kai Saulė žeme ridinėjasi. Taip žmonės save ir ramina. Bet štai šita Karbauskio kaimiečių valdžia žada (netgi skubos tvarka) įstatymą, kuris leistų uždrausti žiniasklaidos priemones, jei jų savininkas ar vadovai valdžiai pasirodytų esantys nekošeriniai. Tokio „Welcome to Russia“ nesiūlė nei Paksas, nei Uspaskichas.