Lietuva pradeda darbą Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje

alfa.lt 2014-01-01

Lietuva nuo sausio 1 dienos pradeda darbą Jungtinių Tautų Saugumo Taryboje, kuriai pagal tarptautinę teisę tenka pagrindinė atsakomybė už tarptautinės taikos ir saugumo palaikymą pasaulyje.

Už Lietuvos narystę Saugumo Taryboje spalio mėnesį balsavo 187 valstybės. Iš viso Jungtinėms Tautoms priklauso 193 šalys.

Lietuva bus viena iš 10 nenuolatinių narių 2014 ir 2015 metais. Saugumo Taryboje Jungtinės Valstijos, Kinija, Rusija, Prancūzija ir Didžioji Britanija yra nuolatinės narės, jos turi veto teisę.

Lietuva vasarį pirmininkaus šiai institucijai. Pirmininkavimas Saugumo Tarybai trunka vieną mėnesį, o pirmininkaujančių šalių eilė nustatoma abėcėlės tvarka. Per dvejų metų kadenciją Lietuvai pirmininkauti Saugumo Tarybai teks du kartus.

 

Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius BNS sakė, kad darbas Saugumo Taryboje leis tarptautinei bendruomenei daugiau sužinoti apie Lietuvą ir paskatins politinius, kultūrinius bei ekonominius ryšius.

„Prognozuočiau, kad į Lietuvą atvyks tokių šalių, kurių tikrai mes dažnai nematydavome, atstovai ir ministrai, ir mes turėsime progos apie save ir papasakoti, save parodyti, iš to turėti ekonominę, kultūrinę naudą ir labiau įsitvirtinti pasauliniame žemėlapyje“, - teigė ministras.

Prezidentės Dalios Grybauskaitės teigimu, po pirmininkavimo ES Tarybai tai bus naujas garbingas iššūkis ir įsipareigojimas visai tarptautinei bendruomenei.

Saugumo Tarybą sudaro penkiolika Jungtinių Tautų narių. Tai yra vienintelė institucija, kuri pagal tarptautinę teisę gali sankcionuoti karinės jėgos panaudojimą. Sprendimai priimami devynių balsų dauguma.

Lietuva yra pirmoji Baltijos valstybė, išrinkta į Saugumo Tarybą. Šalis apie ketinimus paskelbė dar 1996 metais.