Grybauskaitė: skaudi trėmimų istorija – žmonių ir valstybės atminty :Grybauskait

www.alfa.lt  2013-06-14
Dalia Grybauskaitė (Karolio Kavolėlio, Alfa.lt)
Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Gedulo ir vilties dieną Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė pagerbė masinių trėmimų aukas iškilmingame minėjime Seime.

Šalies vadovė pabrėžė, kad privalome išsaugoti tiesą apie masinius trėmimus ir neleisti sumenkinti ar iškraipyti mūsų istorijos.

Lietuvos vadovės teigimu, Birželio 14-oji mus atveda į akistatą su skaudžia praeitimi, kuri niekada neišsitrins, nes ji ir žmonių, ir valstybės atmintyje.

„Istorija palieka faktus, liudijimus, galimybes interpretuoti. Tačiau šiandien stovėdami čia ir prisimindami okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukas mes visi privalome liudyti tiesą, net jeigu ji kažkam atrodo nepatogi ar nereikalinga“, – sakė prezidentė.

 

Tik tiesa ir atvirumas, pasak šalies vadovės, gali padėti išvengti manipuliavimo istorija, atremti informacinio saugumo grėsmes, sustiprinti pasitikėjimą vieni kitais ir savo valstybe.

 

1941 metų birželio 14-ąją sovietai pradėjo masinius trėmimus. Per visą tremčių laikotarpį iš Lietuvos išvežta daugiau kaip 280 tūkstančių žmonių.

„Tai buvo konkretūs žmonės, išplėšti iš savo šeimų, namų, sukišti į vagonus ir pasmerkti mirčiai. Tačiau šie žmonės visomis išgalėmis laikėsi įsitvėrę gyvybės – buvo kartu, dalijosi paskutiniu kąsniu, troško sugrįžti į Lietuvą ir padėti jai prisikelti“, – sakė šalies vadovė.

Valstybės vadovės teigimu, Lietuva yra bene vienintelė iš buvusių sovietinių valstybių, masiškai ir viešai pradėjusi skelbti KGB dokumentus.

Prezidentė taip pat dalyvaus valstybės vėliavos pakėlimo ceremonijoje ir sakys kalbą okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų minėjime.