Energetikos ministras įpareigotas tęsti derybas dėl atominės elektrinės

lrytas.lt
2013-05-09 06:27
Energetikos ministras Jaroslavas Neverovičius turės išsiaiškinti su latviais, estais ir
japonais, ar bus statoma Visagino atominė elektrinė.
Vyriausybė vakar įpareigojo energetikos ministrą J.Neverovičių iki liepos 1 dienos
tartis su partneriais – latviais ir estais bei Japonijos korporacija „Hitachi”, ar naujomis
sąlygomis jiems yra priimtinas Visagino atominės elektrinės (VAE) projektas.
Jei būtų nutarta jį kartu tęsti, iki spalio 1 dienos būtų apsispręsta dėl bendros
projekto įgyvendinimo bendrovės įkūrimo.
Iki spalio numatoma baigti Baltijos valstybių integracijos į Europos Sąjungos vidaus
elektros rinką ir galimų elektros jungčių įrengimo galimybių studiją.
„Nuspręsta šio klausimo nebesvarstyti Vyriausybės posėdyje, o vadovautis priimtu
protokoliniu sprendimu, kuriuo Energetikos ministerijai pavesta dėl VAE projekto
kalbėtis su regioniniais partneriais iki liepos 1 dienos”, – sakė premjero Algirdo
Butkevičiaus atstovė Evelina Butkutė-Lazdauskienė.
Premjero sudaryta darbo grupė pareiškė, jog atominės elektrinės statyba Lietuvai
yra per brangi, o jos gaminamos elektros kaina gali būti nekonkurencinga.Todėl
Lietuvos valdžia teigia, jog projektas būtų tęsiamas tik pagerinus sąlygas, dėl kurių
bus deramasi su Latvijos ir Estijos energetikos įmonėmis bei „Hitachi”.
Japonijos bendrovė „Hitachi” kaip strateginė investuotoja į atominės elektrinės
projektą buvo pasirinkta 2011-ųjų vasarą. (BNS, LR)
lrytas.lt2013-05-09 06:27Energetikos ministras Jaroslavas Neverovičius turės išsiaiškinti su latviais, estais irjaponais, ar bus statoma Visagino atominė elektrinė.Vyriausybė vakar įpareigojo energetikos ministrą J.Neverovičių iki liepos 1 dienostartis su partneriais – latviais ir estais bei Japonijos korporacija „Hitachi”, ar naujomissąlygomis jiems yra priimtinas Visagino atominės elektrinės (VAE) projektas.Jei būtų nutarta jį kartu tęsti, iki spalio 1 dienos būtų apsispręsta dėl bendrosprojekto įgyvendinimo bendrovės įkūrimo.Iki spalio numatoma baigti Baltijos valstybių integracijos į Europos Sąjungos vidauselektros rinką ir galimų elektros jungčių įrengimo galimybių studiją .„Nuspręsta šio klausimo nebesvarstyti Vyriausybės posėdyje, o vadovautis priimtuprotokoliniu sprendimu, kuriuo Energetikos ministerijai pavesta dėl VAE projektokalbėtis su regioniniais partneriais iki liepos 1 dienos”, – sakė premjero AlgirdoButkevičiaus atstovė Evelina Butkutė-Lazdauskienė.Premjero sudaryta darbo grupė pareiškė, jog atominės elektrinės statyba Lietuvaiyra per brangi, o jos gaminamos elektros kaina gali būti nekonkurencinga.TodėlLietuvos valdžia teigia, jog projektas būtų tęsiamas tik pagerinus sąlygas, dėl kuriųbus deramasi su Latvijos ir Estijos energetikos įmonėmis bei „Hitachi”.Japonijos bendrovė „Hitachi” kaip strateginė investuotoja į atominės elektrinėsprojektą buvo pasirinkta 2011-ųjų vasarą. (BNS, LR)