A. Kubilius. Komitetų sprendimas reiškia valdančiosios daugumos nepasitikėjimą ministru Mazuroniu

www.balsas.lt 2013-03-20

Šiandien vykusiame Aplinkos ir Ekonomikos komitetų posėdyje buvo svarstomas skalūninių dujų  žvalgybos ir gavybos klausimas. Balsavimo dėl abiejų komitetų išvadų, kuriomis siūloma stabdyti skalūninių dujų žvalgymą, metu opozicija, nepritardama šioms žalingoms išvadoms, paliko posėdžių salę.

 „Toks balsavimas yra visiškas absurdas, nes jis vyko pataisas siūlant žodžiu, pirmininkams nesugebant patikslinti, už ką ir kodėl balsuojama. Pats sprendimas prieštarauja autoritetingų mokslininkų, kurie Vyriausybei pavedus pateikė gerą analizę ir pasiūlė tęsti skalūninių dujų žvalgybą. Jos prieštarauja ir Premjero, ir ministro Valentino Mazuronio nuomonei. Tai reiškia tik viena: kad valdančioji dauguma nesuvokia, už ką ir prieš ką ji yra, o sprendimas akivaizdžiai besikertantis su Premjero ir ministro viešai išsakytomis pozicijomis reiškia, jog dauguma nepasitiki savo pačių deleguotu ministru V. Mazuroniu“, – sako Seimo opozicijos lyderis Andrius Kubilius.
Dviejų komitetų sprendimas buvo priimtas posėdžių salėje vyraujant visiškam chaosui, leidžiant kalbėti įvairiems nežinomiems ir neaiškiems interesams atstovaujantiems asmenims bei negebant valdančiajai daugumai aiškiai formuluoti teikiamų pasiūlymų. Komitetams pasiūlytos išvados buvo pateiktos iš vakaro, nesuderinus su komitetų nariais. Opozicija siūlė komitetams patvirtinti subalansuotas ir protingai parengtas Energetikos komisijos išvadas, tačiau posėdžio metu jos buvo iškraipytos, todėl opozicija, nepritardama tokiems siūlymams paliko posėdžių salę.