Medicinos ir odontologijos studentai galės tapti karo medikais

Medicinos ir odontologijos studentai galės tapti karo medikais
KAM nuotr.

www.diena.lt 2013-01-04

Lietuvos aukštųjų mokyklų medicinos ar odontologijos mokslų studentai turės galimybę tapti karo medikais - šią savaitę prasideda registracija į Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, skirtus medicinos studentams, penktadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose studentams bus suteikiama galimybė įgyti atsargos karininko laipsnį ir karo medicinos gydytojo kvalifikaciją. Baigę studijas studentai galės rinktis karo mediko kelią.

Jei jie nuspręs karjeros siekti civiliniame gyvenime ir likti atsargos karininkais, galės būti šaukiami prisijungti prie savo kolegų kariuomenėje ir, pavyzdžiui, išvykti į tarptautinę misiją.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai medicinos studentams trunka trejus mokslo metus. Pirmais mokymų metais studentai įgis bazinių karinių žinių ir įgūdžių, antraisiais – išmoks vadovauti medicinos paramos vienetui, o trečiaisiais – vykdyti karo medicinos gydytojo funkcijas. Šie mokymai vyksta pagal specialiai karo medicinos gydytojų rengimui pritaikytą programą.

Mokymų metu dalyviams suteikiamas privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių karių statusas ir tokiam statusui numatytos socialinės garantijos bei aprūpinimas: dalyviai aprūpinami karine apranga ir amunicija, mokama nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija, išmokos buitinėms išlaidoms.

Mokymuose gali dalyvauti tiek vaikinai, tiek merginos, kurie yra aukštųjų universitetinių mokyklų medicinos ar odontologijos fakulteto medicinos studentai ar absolventai. Dalyvaujančiųjų amžius – nuo 18 iki 32 metų. Jie negali būt teisti už tyčinius nusikaltimus ir turi pagal sveikatos būklę būti tinkami karo tarnybai.

Mokymų metu studentai išmoks valdyti ginklą, susipažins su taktika, topografija, išbandys radijo ryšio procedūras, įgis karo inžinerijos ir medicinos žinių.

Baigus kursus vyks kvalifikacijos egzaminas, kurį išlaikiusiems suteikiama karo medicinos gydytojo (medicininės paramos vieneto vado) kvalifikacija ir jaunesniojo atsargos karininko laipsnis.

Nuo 2012 metų rudens Krašto apsaugos ministerija atnaujina jaunesniųjų karininkų vadų mokymus aukštųjų mokyklų studentams.

Jaunesniųjų karininkų vadų kursai studentams Lietuvos kariuomenėje buvo pradėti organizuoti 1998 metais. Nuo 2006-ųjų. mokymus šalies mastu nustota rengti, išskyrus Klaipėdą, kur Karinių jūrų pajėgų mokymo centras organizuoja karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų vadų mokymus Klaipėdos universiteto Jūreivystės instituto ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentams.