Lietuvos vėliavos diena paminėta Gerojo ganytojo bažnyčioje Kaune

8V

2013 m. sausio 1 d.  Kaune trečius metus iš eilės Dainavos seniūnija, Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba ir asociacija „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ iškilmingai paminėjo Lietuvos vėliavos dieną Gerojo ganytojo bažnyčioje. Parapijos klebonas J. Stankevičius aukojo Šv. Mišias ir pašventino parapijiečių Lietuvos trispalves. Lietuvos vėliavos dienos proga sveikinimo žodį tarė Dainavos seniūnas A. Malinauskas, Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos, asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ pirmininkas dr. R. Kaminskas ir Pilietinės bendruomenės centro „Dainava“ pirmininkė J. Kaminskienė. Politinis kalinys Vincas Baronas pasidalino mintimis apie Lietuvos trispalvės reikšmę sovietmečiu.

Atminimo ženklai „Su Sąjūdžiu, už Lietuvą!“ buvo įteikti: Lietuvos sąjūdžio pirmininko pavaduotojui, LŠS Centro valdybos nariui dr. A. Skaisčiui I-ojo laipsnio, R. Kaminskui, A. Stepanenko ir L. Baronienei II-ojo laipsnio. Minėjimą dalyviai užbaigė Lietuvos himnu.

Renginyje dalyvavo Vilijampolės bendruomenės pirmininkas plk. lt. A. Karalavičius,  Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narė M. Bikuličienė, Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos, asociacijos „Kovo 11-osios gatvės bendrija“ nariai, Lietuvos šaulių sąjungos nariai, Gerojo ganytojo bažnyčios parapijiečiai.

Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos informacijos biuras

1V