Ministrų kabinetas pritarė pėstininkų divizijos steigimui

kam.lt, 2024 05 22

Šiandien, gegužės 22 dieną, Vyriausybės posėdyje pritarta Krašto apsaugos ministerijos siūlomam principinės kariuomenės struktūros įstatymo pakeitimui, kuriuo siekiama papildyti kariuomenės struktūrą nauju junginiu – pėstininkų divizija ir diviziją sunkinančiu pajėgumu – tankų batalionu.

Ministrų kabinetas pritarė pėstininkų divizijos steigimui

kam.lt

Principinės kariuomenės struktūros ir karių ribinių skaičių įstatymo pakeitimo projektas numato, kad pėstininkų divizija bus plėtojama steigiant naujus arba stiprinant esamus Lietuvos kariuomenės karinius vienetus.

 

„Kariuomenės struktūros pokyčiai, susiję su pėstininkų divizijos, kitų karinių vienetų steigimu ir siūlomais pradinės privalomosios karo tarnybos pakeitimais, pareikalaus papildomų valstybės biudžeto asignavimų krašto apsaugos sistemai, tačiau nuolatinė ir nemažėjanti Rusijos keliama grėsmė reikalauja neatidėliotino gynybos stiprinimo“, – teigia krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas.   

 

Plėtojant pėstininkų diviziją siūloma steigti naują karinį vienetą – artilerijos pulką, o esamus karinius dalinius siūloma reorganizuoti: Plk. Juozo Vitkaus inžinerijos batalioną – į Plk. Juozo Vitkaus inžinerijos pulką, Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalioną – į Karinių oro pajėgų Oro gynybos pulką. Numatyta nuo 2027 m. Karaliaus Mindaugo husarų batalioną reorganizuoti į Karaliaus Mindaugo tankų batalioną. Plėtrai numatytos ginkluotės sistemos jau užsakytos.

 

Įstatymo pakeitimo projekte taip pat siūloma steigti kitus naujus karinius vienetus – Karinių jūrų pajėgų Uosto ir priekrantės gynybos tarnybą, Kibernetinės gynybos valdybą, susidedančią iš Lietuvos didžiojo etmono Kristupo Radvilos Perkūno ryšių ir informacinių sistemų bataliono ir Informacinių technologijų tarnybos. Nauji vienetai būtų steigiamai esamų vienetų pagrindu.

 

Kita pėstininkų divizijos plėtojimo kryptis – naujų ginkluotės sistemų įsigijimas, skirtas didinti Lietuvos kariuomenės kovinę galią ir manevrinę gynybą. Tuo tikslu pasirinktas Pėstininkų divizijai būtinas sunkinantis pajėgumas – tankų platforma „Leopard 2“.

 

Krašto apsaugos ministerija kartu su kitomis institucijomis atliko vertinimą, kuris apėmė politinį, ekonominį (pramoninį) ir finansinį aspektus. Vokiškų tankų „Leopard 2“ platformos buvo įvertintos kaip efektyviausia alternatyva, tą pačią išvadą pateikė ir karinis vertinimas.

 

Kartu su tankų batalionu bus plėtojamas ir vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos pajėgumas.

 

Vyriausybei taip pat pristatytas ir privalomosios karo tarnybos karių ribinio skaičiaus didinimo projektas, kurio įgyvendinimas, Seimui pritarus šaukimo sistemos pertvarkai, turėtų vykti etapais – šauktinių skaičius didėtų palaipsniui. Principinės kariuomenės struktūros ir karių ribinių skaičių įstatymo pakeitimo projekte numatoma, kad bendras ribinis karių skaičius didės nuo 20 840 iki 29 380, o pašaukiamų į PPKT ribinis skaičius didinamas nuo 4 240 iki 7 040.