Siūloma pratęsti Rusijos ir Baltarusijos programų draudimą

voruta.lt, 2024 04 16

Vyriausybė pritarė Kultūros ministerijos siūlymui pratęsti draudimą Lietuvoje retransliuoti, platinti Rusijos ar Baltarusijos įsteigtų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdomų, kontroliuojamų ar finansuojamų subjektų radijo programas, televizijos programas ir (ar) atskiras programas.

Siūloma pratęsti Rusijos ir Baltarusijos programų draudimą

voruta.lt

Pagal šiuo metu galiojantį Visuomenės informavimo įstatymą toks draudimas nustatytas iki 2024 m. spalio 1 d., tačiau, jį patikslinus pagal Vyriausybės nutarimu Seimui pateiktą pasiūlymą, draudimo terminas būtų susiejamas su atitinkama aplinkybe ir taikomas tol, kol Nacionalinio saugumo strategijoje Rusijos Federacija ir (arba) Baltarusijos Respublika būtų nurodomos kaip keliančios pavojų ir grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui.

 

Įstatymas taip pat numato, kad minėtos programos gali būti retransliuojamos ir (ar) platinamos, kai jos retransliuojamos ir (ar) platinamos iš Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos konvenciją dėl televizijos be sienų ratifikavusių valstybių arba kai Lietuvos radijo ir televizijos komisija suteikia tam leidimą.