Kariuomenė mini 15-ąsias Specialiųjų pajėgų įkūrimo metines

kam.lt, 2023 04 04

Prieš 15 metų, balandžio 3 d. įstatymu įteisintos Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgos –  ketvirtoji Lietuvos kariuomenės pajėgų rūšis, pažymima Lietuvos kariuomenės pranešime žiniasklaidai.

Specialiųjų operacinių pajėgų įkūrimo jubiliejaus minėjimas

kam.lt

„Specialiųjų operacijų pajėgų kovos dvasią įkvepia Lietuvos tūkstantmetė istorija. Atgavus nepriklausomybę Kovinių narų tarnyba, Jėgerių batalionas ir Ypatingos paskirties tarnyba pasuko karių rengimo, specialiosios taktikos ir techninių priemonių taikymo kovinėms užduotims keliu. Šiuos vienetus suvienijo bendra eskadrono „Aitvaras“ vėliava misijose Afganistane. Tapome užgrūdinti, tarptautinį pripažinimą užsitarnavę SOP kariai.

 

Lūžio tašku įvardinčiau 2008 m. balandžio 3 d. Lietuvos kariuomenėje įkūrus Specialiųjų operacijų pajėgas. Nuo šios dienos nė karto nesuabejojome, nė karto nežengėme atgal. Tobulėjame ir esame pasiruošę ginti savo šalį“, – sakė SOP vadas pulkininkas Mindaugas Mažonas.

 

Lietuvos kariuomenės SOP minint 15-ųjų įkūrimo metinių proga iškilmingos rikiuotės metu Vytauto Didžiojo jėgerių batalione (VDJB), SOP vadovybės štabui, Ypatingos paskirties tarnybos (YPT), Kovinių narų tarnybos (KNT), VDJB bei Mokymo ir kovinės paramos centro (MKPC) vyriausiesiems puskarininkiams buvo įteikti svarbiausi puskarininkių atributai – spontonai. Lietuvos kariuomenės ordinariato Kauno įgulos diakonas seržantas Audrius Jasinskas pašventinto SOP vadovybės štabo bei vienetų vyriausiųjų puskarininkių vieningumo simbolius.

 

Spontonas – tai trumpakotė ietis su plačiu ir puošniu antgaliu. Pastarasis buvo plačiai naudojamas XVII-XIX amžiuose. Pradžioje jis naudotas kovose kaip ginklas, vėliau tapo simboliniu puskarininkio valdžios atributu, kuriuo perduodamos komandos (signalai) mūšio lauke bei rikiuotėje. Seržantai naudojo spontonus saugoti ir ginti karinių vienetų kovines vėliavas.

 

„Šiandien spontonas yra vyriausiojo puskarininkio institucijos regalija. Tai - tvirtas simbolis, vienijantis kareivius ir puskarininkius. Šios garbingos regalijos įpareigoja mus kasdien išlaikyti stiprią kovinę dvasią, būti vieningiems ir pasišventusiems Tėvynės vardan“, – teigė SOP vyriausiasis puskarininkis srž. mjr. Gintaras.