Vytautas Landsbergis. Kapituliacijos vardas „taika“

lrt.lt, 2023 03 28

Kadaise Lietuvos laisvinimosi kovose turėjau telefonu aiškinti JAV senatoriui R. Lugarui, kuris skambino prezidento pavedimu, kad jų paraginimas (su paslėptu priekaištu) daryti M. Gorbačiovo siūlomus kompromisus yra grįstas klaidinga prielaida. Mes siūlome kompromisus kiekvieną dieną, bet jie reikalauja kapituliacijos, o vadina tai „kompromisu“. Suprato.

Vytautas Landsbergis

lrt.lt

Dabar matau tą mulkinimo metodą bei infekciją kaip ginklą kare prieš Ukrainą. Visi norėtų taikos, tik štai agresyvieji ukrainiečiai, pagal melagių pasakyvą – ne.

 

Bet „taikos šalininkai“ nesiūlo V. Putinui sustabdyti karą svetimoje žemėje ir eiti namo. Jie tik siūlo užpultiesiems liautis sėkmingai gynusis ir priimti okupanto „taikos“ sąlygas. Net atsisakant savo teritorijų, kad agresorius liktų laimėtoju.

 

Arba sulyginant abi smerktinai karingas puses, kad jos sustabdytų veiksmus ir paliktų, kas užgrobta, kaip įvykusį faktą. Agresoriaus grobį. (Krymo atvejis). Tuo siūloma karo aukai skelbti kapituliaciją ir pripažinti savo pralaimėjimą, įteisinti užkariavimą.

 

Itin suaršėjusi agentūrų veikla ir bailių naivuolių veidmainystė. Nejau ji paims viršų?

 

Deja, taip būdavo.

 

O kad kapituliacija, pripažįstanti užgrobimus, pavadinama „taika“, tai eina nuo senojo 1938 m. Miuncheno. Taika su Hitleriu? Dabar jie atkakliai siūlo „Miuncheno taiką“. Ukraina, kuri ginasi, turi likti kalta, kodėl karas nebaigtas.