Rusijos privati karinė bendrovė „Wagner“ – teroristinė organizacija

voruta.lt, 2023 03 14

Šiandien Seimas priimta rezoliucija konstatavo, kad Rusijos privati karinė bendrovė „Wagner“ yra teroristinė organizacija, o jos nariai ir samdiniai kelia grėsmę valstybės ir visuomenės saugumui.

Rusijos privati karinė bendrovė „Wagner“ yra teroristinė organizacija

voruta.lt

Kartu Lietuvos parlamentas griežtai pasmerkė bet kokių samdinių grupių, tokių kaip „Wagner“, įsteigtų remiant Rusijos valdžiai, pasitelkimą vykdomiems agresijos nusikaltimus Ukrainoje. Už tai numatančią Seimo rezoliuciją (projektas Nr. XIVP-2485) vieningai balsavo 117 Seimo narių.

 

„Nuo Rusijos Federacijos karinės invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario 24 d., Rusijos Federacijos kariai ir kariniuose veiksmuose agresoriaus pusėje aktyviai dalyvaujančios Rusijos Federacijos privačios karinės bendrovės „Wagner“ samdiniai vykdo sistemingus, sunkius agresijos nusikaltimus – žudo ir kankina civilius Ukrainos gyventojus, bombarduoja gyvenamuosius namus ir kitus civilinius objektus, – kurie prilyginti terorizmui“, − pažymima priimtame dokumente.

 

Seimo rezoliucijoje akcentuojama, kad Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui artimo verslininko Jevgenijaus Prigožino įkurta privati karinė bendrovė „Wagner“ yra šešėlinis Rusijos galios įrankis – iš Rusijos vyriausybės nemokamai gauna karinę techniką, tokią kaip raketines sistemas „Grad“, tankus, šarvuočius, naudojasi Rusijos karine infrastruktūra, bendrovės kovotojus apmoko Rusijos karinės žvalgybos tarnyba (GRU).

 

Pasak vieno iš šios rezoliucijos iniciatorių Lauryno Kasčiūno, Rusijoje vis plačiau kariniuose konfliktuose, ką matome ir Ukrainoje, naudojamos būtent tokios kompanijos. „Tik ką pateiktoje mūsų Lietuvos žvalgybos tarnybų viešajame grėsmių vertinime teigiama, tokios privačios karinės ir saugumo kompanijos gali būti pajėgios vykdyti riboto mąsto operacijas prieš Lietuvą, daugiausia susijusias su nekinetine veikla“, − teigė politikas.

 

Kaip tvirtino Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas, Vakarų Europos valstybėse fiksuojami atvejai, kai Rusijos neva privačios karinės ir saugumo kompanijos įsitraukia kovinės savigynos mokymų, pirmosios pagalbos kursų ir panašių paslaugų teikimą. „Šią veiklos sritį Rusijos žvalgyba naudoja kaip viena iš platformų kandidatų paieškai ir verbavimui. Nors tokių atvejų Lietuvoje nefiksuota, neatmestina, kad ir mūsų šalyje tiek Rusijos žvalgybos tarnybos, tiek neva privačios karinės ir saugumo kompanijos gali bandyti veikti panašiais metodais. Todėl neatsakingas Lietuvos Respublikos piliečių įsitraukimas į tokių asmenų ar grupių organizuojamą veiklą sudarytų sąlygas verbavimui. Todėl „Wagner“ grupės pripažinimas teroristine organizacija prisidėtų prie mūsų visuomenės atsparumo, nes mes pasiųstume signalą nedalyvauti tokiuose projektuose“, − rezoliucijos svarbą akcentavo L. Kasčiūnas.

 

„Mums svarbu neleisti Rusijai nutrinti ribos tarp karo ir taikos, primesti mums hibridinių grėsmių darbotvarkę, kai agresijos atveju Rusija neva nebūtų atsakinga už tariamai privačių karinių saugumo kompanijų operacijas“, − pabrėžė Seimo komiteto pirmininkas.

 

Seimas priimta rezoliucija pakvietė kitas valstybes pripažinti Rusijos privačią karinę bendrovę „Wagner“ teroristine organizacija. Joje taip pat pabrėžiama būtinybė Lietuvai priimti Terorizmo prevencijos įstatymą, numatantį konkrečius kriterijus, kuriais remdamasi Vyriausybė ar jos įgaliota institucija patvirtintų teroristinių organizacijų sąrašą, o asmenims už dalyvavimą į šį sąrašą įtrauktų teroristinių organizacijų veikloje būtų taikomos sankcijos, apibrėžtos galiojančiuose įstatymuose.

 

„ES ir JAV privačiai karinei bendrovei „Wagner“ dėl jos dalyvavimo Rusijos kare Ukrainoje, taip pat dėl sunkių nusikaltimų vykdymo, įskaitant masines egzekucijas, prievartavimus, vaikų grobimus, fizinį smurtą ir kitus žmogaus teisių pažeidimus, Centrinės Afrikos Respublikoje, Sudane ir Malyje yra paskelbusios sankcijas, taip pat JAV Iždo departamentas yra pripažinęs privačią karinę bendrovę „Wagner“ tarptautine nusikalstama organizacija, o JAV Senate vyksta diskusijos dėl privačios karinės bendrovės „Wagner“ pripažinimo užsienio teroristine organizacija“, − teigiama rezoliucijoje.