Rezoliucija. Dėl Astravo atominės elektrinės sustabdymo

Lietuvos Sąjūdžio XV-ojo suvažiavimo

Rezoliucija

Vilnius

2016 m. vasario 20 d.

 

BALTARUSIJOS ASTRAVO ATOMINĖS ELEKTRINĖS STATYBA TURI BŪTI SUSTABDYTA

Netoli Vilniaus, Baltarusijos Astrave, Rusijos iniciatyva nusikalstamai neatsakingai statoma branduolinė elektrinė. Rusijos projektuotojai, pažeisdami tarptautines ekologines konvencijas (su kaimynine Lietuva nederinta nei elektrinės poveikis gamtai, žmonėms (autochtonų lietuvių mažumos likvidavimas), nei avarijų pasekmių problemos, užteršimo nuostolių atlyginimas) stato naują pavojingą atominę jėgainę. Tai realus naujo Černobylio pavojus. Lietuvos valstybės, ES ir NATO narės, sostinė Vilnius patenka į 50 km spindulio rizikos zoną, kurioje galimos techninės branduolinės katastrofos, taip pat dėl žmogiškojo faktoriaus klaidos, ir visuotinė evakuacija. Įvykus Černobylio branduolinės jėgainės avarijai, netinkami gyventi tapo dideli plotai. Lietuvos širdis Vilnius ir regionas, gal ir visa Lietuva taptų negyvenama dykviete.

 

Neris, Nemunas, Kuršių marios taptų užterštais radioaktyviomis medžiagomis vandens kanalais ir rezervuarais. Protaujantys bet kurios tautos atstovai turi neleisti, kad taip įvyktų Lietuvoje, Baltarusijoje, ar bet kur kitur. Didžiulis ir panaudoto branduolinio kuro pavojus. Pasaulis dar nežino jo saugaus sutvarkymo formulių. Taigi net ir be katastrofos nuolatinis pavojus blokuotų Rytų Lietuvos ekonominę plėtrą, skatintų emigraciją, keltų sumaištį visuomenėje.

 

Pastebėtina, kad siūlomi Astravo jėgainei rusų gamybos eksperimentiniai reaktoriai iki šiol niekur neeksploatuoti, tad tankiai gyvenamose pasienio teritorijose vykdyti eksperimentus su nebandytais reaktoriais gali tik visai nedraugiškų šalių valdžia. Nestoka ir kitų argumentų, kodėl Astravo branduolinė jėgainė turi būti atmesta.

 

Statybą stabdant Lietuva turi ir techninį įstatymdavystės ginklą – tai oficialus įstatyminis atsisakymas pirkti ir tranzitu praleisti nešvarią energiją dėl pražūtingo tariamo pelno. Tačiau nei tai, nei Europos komisijos siūlomi Astravo atominėje elektrinėje streso testai negalėtų pateisinti pavojingos atominės jėgainės statybos. Ryžtingai tarptautiniu mastu organizuokime pasipriešinimą atominiam pavojui. Tai pirmiausia lietuvių tautos ir Lietuvos vyriausybės pareiga, tikintis ir mūsų sąjunginių valstybių solidarios gynybinės pozicijos.

 

 

             Vidmantas Žilius

Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimo pirmininkai                        

             Laimas Dieninis

 

Vilnius

2016 03 03