Rezoliucija. Dėl grėsmių Lietuvos Respublikos vientisumui

Lietuvos Sąjūdžio XV-ojo suvažiavimo

Rezoliucija

Vilnius

2016 m. vasario 20 d.

 

DĖL GRĖSMIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIENTISUMUI

          Lietuvoje yra teritorijų, tartum ypatingo režimo salų, į kurias panorėjusios gali pretenduoti svetimos valstybės. Tai plotai, į kuriuos Lietuvos pareigūnai neįleidžiami, o uždarumą arba atskirumą (separaciją) saugo nevalstybinė arba galimai kitos valstybės ginkluota jėga.

          Tokia padėtis visiškai neleistina, tačiau Lietuvos Vyriausybė ją leidžia. Vienas pavyzdžių – sukarinti ir įslaptinti plotai Trakų rajone, kurių savininkas – Rusijos pilietis bei pareigūnas Jurijus Borisovas. Ties tų plotų vartais Lietuvos pareigūnai, tad ir įstatymai, kapituliuoja.

          To viso regiono, būtent Rytų Lietuvos vietovėse, rinkimai organizuojami ypatingu būdu: VRK stebėtojai varžomi ir sabotuojami, lyg čia būtų kita valstybė. Pažeidžiamos piliečių demokratinės laisvės ir konstituciniai principai, o kai kam sostinėje atrodo, kad tokie pažeidimai – „neesminiai“; atvirai klastojamų, „valdomų“ rinkimų rezultatai neanuliuojami. Tai VRK ydinga praktika, galimai kylanti iš bailumo.

          Vakarų Lietuvoje (yra žinių) daug žemių per pakištus asmenis neteisėtai supirkinėja Rusijos Federacijos piliečiai bei firmos iš Kaliningrado krašto arba ir toliau. Su tos valstybės dabartine agresyvia politika formuojasi atitinkamos realios grėsmės Lietuvos Respublikos suverenumui ir žemių vientisumui, o Vyriausybė ir Seimas nesiima net paprastų priemonių įvesti tvarką, kaip antai Lietuvos Sąjūdžio 2013-2014 m. siūlymu galų gale priimti Žemės fondo viešumo įstatymą. Turi būti visai skaidru, kuri žemė kam priklauso. Notarams turi būti įstatymiškai uždrausta tvirtinti neteisėtus slaptus sandorius.

          Europos Sąjungos subjektai turi sutartimis numatytų teisių ūkinei veiklai Lietuvoje, taip pat žemės plotų nuosavybės atžvilgiu. Tačiau trečiųjų šalių užmačios, pavojingos Lietuvos valstybei, turi būti nedelsiamai užkardytos.

          Apgyvendinant Lietuvoje pabėgėlius iš Artimųjų Rytų, turi būti užtikrinta, kad jų vietovėse neįsikurs kompaktiški taborai, veiks tik Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos įstatymai.

 

     Vidmantas Žilius

Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimo pirmininkai                        

     Laimas Dieninis

 

Vilnius

2016 03 03