REZOLIUCIJA Dėl Lukiškių aikštės Vilniuje statuso ir konkurso paminklui

 

Lietuvos Respublikos Seimas 1999 m. vasario 11d. priėmė nutarimą Nr. VII-1070 „Dėl valstybės sostinėje esančios Lukiškių aikštės funkcijų“ kur nuspręsta, kad Lukiškių aikštės paskirtis ir funkcija: pagrindinė reprezentacinė Lietuvos valstybės aikštė su laisvės kovų memorialiniais akcentais, kad ji kaip vientisa urbanistinė erdvė turi atlikti valstybinę, reprezentacinę, o kartu ir visuomeninę funkciją. Nors minėtas teisinis aktas Lukiškių aikštę traktuoja kaip pagrindinę Lietuvos valstybės aikštę, keičiantis valdžioms iki šiol tebėra principinis neaiškumas, ar kalbama apie valstybės, ar savivaldybės rango erdvę. Kol nėra konkretaus principinio valstybės vadovų sutarimo, kad Lukiškių aikštė Vilniuje, yra būtent pagrindinė valstybės aikštė, Kultūros ministerijos valdininkai organizavo konkursą dėl Lietuvos laisvės kovotojų įamžinimo Lukiškių aikštėje monumento pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir todėl, neįvertinus kūrinių idėjos, dalis jų buvo pašalinti iš konkurso.

Suvažiavimas reikalauja:

-         Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinti Lukiškių aikštę Vilniuje kaip pagrindinę Respublikos aikštę.

-         Atsižvelgus į neleistinai užsitęsusį Lukiškių aikštės tvarkymo reikalą, Vyriausybei skubos tvarka patvirtinti aikštės sutvarkymo ir paminklo pagal kompetentingos ir autoritetingos komisijos atrinktą projektą statybos darbų grafiką.

-         Konkurso komisijai atrenkant ir vertinant monumento Lukiškių aikštėje projektus, nesivadovauti vien Viešųjų pirkimų įstatymo formalumais, o prioritetą teikti idėjai ir meninei išraiškai. Tuo tikslu į architektų, skulptorių ir menotyrininkų komisiją grąžinti Lietuvos Laisvės kovotojų sąjungos pirmininką Joną Buroką, Lietuvos Gyventojų genocido ir rezistencijos centro vadovę Birutę Burauskaitę, istoriką Antaną Tylą, istoriką Romą Batūrą, į komisiją papildomai įtraukti  architektą Povilą Jakučionį,  skulptorių Antaną Kmieliauską.

-

Suvažiavimo pirmininkai: Nijolė Balčiūnienė

 

-                      dr. Audrius Skaistys