REZOLIUCIJA Dėl Respublikos žemės fondo naudojimo valstybinio valdymo

 

Mes, Lietuvos Sąjūdžio XIV suvažiavimo delegatai ir paprašyti mus delegavusių žmonių vardu, reiškiame susirūpinimą dėl Respublikos žemės fondo aplaidaus naudojimo, dėl Lietuvos teritorijoje galimo žemės gelmių bei vandens užteršimo chemikalais siekiant gaminti ir eksploatuoti skalūnų dujas, o taip pat nesuintensyvinus mūsų šalyje žemės naudojimo leisti Lietuvos žemę supirkinėti užsienio piliečiams.

Pareiškiame, kad Lietuvos valstybinės sienos atribota visa žemė – privati ir valstybinė bei jos gelmės sudaro vieningą Respublikos žemės fondą, kurio naudojimui Valstybė turi skirti ypatingą dėmesį ir jį išsaugoti būsimoms kartoms. Lietuvos žemės fondo teikiama nauda turi naudotis  visa  Tauta. Todėl reikalaujame:

  1. Nedelsiant – dar šiais metais užbaigti pernelyg ilgai vilkinamą žemės grąžinimą teisėtiems savininkams (paveldėtojams) ir rezultatus apibendrinti Respublikos apimtimi; parengti kaimo vystymo strategiją.
  2. Šeimos ūkių atkūrimą kaime ir jų visapusišką rėmimą laikyti žmonių našaus savarankiško  kūrybingo darbo pagrindu – naujų darbo vietų kaime kūrimo  valstybiniu atsakingu darbu.
  3. Valstybės žinioje likusios negrąžintos ir neprivatizuotos žemės plotuose pirmiausiai aiškiai išskirti, be jokių dviprasmiškumų, privačią ir valstybės nuosavybę; valstybės žemėje suformuoti racionalius įvairaus dydžio ūkius ir juos parduoti, taikant ilgalaikį išsimokėjimą, norintiems ūkininkauti ir jau ūkininkaujantiems smulkiems bei vidutinio dydžio ūkininkams.
  4. Stambiems ūkiams, teikiant Respublikos bei ES finansinę paramą, pateikti vidaus rinkai užsakymų užduotis, kad dideliam žmonių skaičiui emigravus likę gyventojai pilnai būtų aprūpinti pigesniais mėsos (įskaitant veršieną, avieną, kokybišką jautieną) ir kitais maisto produktais ir šios gyventojų išlaidų lėšos atitektų Lietuvos ūkininkams, bet ne kitų valstybių ūkininkams.
  5. Sustiprinti miškų kirtimo kontrolę ir taikant finansinę paramą skatinti  Respublikoje naujų  medienos apdirbimo darbo vietų kūrimą; neeksportuoti neapdirbtos  medienos.
  6. Gerinti vietos ežerų produktyvumą.
  7. Iki nėra nustatyta galima esminė žala ir jos prevencija, Lietuvos teritorijoje nevykdyti žemės gelmių uolienų skaldymo hidrauliniu  būdu siekiant  skalūnų dujų gamybos.
  8. Saugoti respublikos žemės fondo vientisumą, kaip svarbiausią Lietuvos nacionalinį turtą ir neišsiaiškinus, kuriai valstybei gali teisėtai atitekti užsienio piliečiams parduota Lietuvos žemė, šiuo metu užsieniečiams žemės neparduoti.

 

Suvažiavimo pirmininkai: Nijolė Balčiūnienė

 

dr. Audrius Skaistys