REZOLIUCIJA Dėl Lietuvos energetinės nepriklausomybės siekio

Lietuvos Sąjūdžio XIV suvažiavimas,

 

 

remdamasis LR Konstituciniu aktu „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines rytų sąjungas“, kuriame perspėjama dėl vilionių į buvusias „erdves“ ir nutariama „puoselėti abipusiškai naudingus ryšius su kiekviena valstybe, anksčiau buvusia SSRS sudėtyje, tačiau niekada ir jokiu pavidalu nesijungti į jokias buvusios SSRS pagrindu kuriamas naujas politines, karines, ekonomines ar kitokias valstybių sąjungas ar sandraugas“, 

 

pažymėdamas būtinumą įgyvendinti Nacionalinės energetikos strategijos nuostatas pasirengiant ir pajungiant Baltijos elektros perdavimo sistemas sinchroniškam darbui su kontinentine Europos elektros energetikos sistema, tai koordinuojant ES Komisijai ir įrengiant atitinkamas jungtis, – ir kad ES remiamo Visagino atominės elektrinės projekto įgyvendinimas ar atmetimas yra lemiantis veiksnys realizuojant Lietuvos elektros energijos sistemos įsijungimą į ES elektros rinką,

konstatuodamas, kad Rusija ir Baltarusija, nesilaikydamos tarptautinės teisės reikalavimų, prie pat Lietuvos sostinės Vilniaus ir gyvybinės arterijos – Nemuno – skubiai stato atomines elektrines, kurių avarijų tragiškos pasekmės būtų pražūtingos mūsų šaliai ir tautai, lemtingos visam Vidurio Europos regionui,

suvažiavimas mato pavojų, kad dabartinė valdančioji dauguma atsisakys statyti Visagino AE, o galimai ketina importuoti elektros energiją iš atominių elektrinių Karaliaučiaus srityje ir Astravo, tuo dvejopai pamindama nacionalinio saugumo interesus;

pasisako už suskystintų dujų terminalo ir jungiamųjų tinklų neatidėliotiną, nenutrūkstamą statybą, tuo pačiu atsižvelgiant į valstybės gyventojų viltis naudotis šildymui ir buitiniams poreikiams tiekiamomis dujomis, kurių konkurencinga kaina atitiktų esamą pragyvenimo lygį;

reikalauja, kad Vyriausybė nedviprasmiškai ir aiškiai išdėstytų savo poziciją dėl Lietuvos gyventojams gyvybiškai aktualių energetikos problemų.

 

Suvažiavimo pirmininkai: Nijolė Balčiūnienė

 

dr. Audrius Skaistys