Laisvės gynėjų atminimas pagerbtas Antakalnio memoriale

kam.lt, 2022 01 14

Laisvės gynėjų atminimas pagerbtas Sausio 13-ąją ir Antakalnio kapinių memoriale surengtoje ceremonijoje. Joje dalyvavo krašto apsaugos viceministras Vilius Semeška, Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas brg. gen. Mindaugas Steponavičius, Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos kariai, Lietuvos kariuomenės orkestras bei Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos choras.

image

kam.lt

Lietuvos kariai taip pat atiduos pagarbą Laisvės gynėjams, palaidotiems Alytaus, Kauno, Kėdainių, Marijampolės, Rokiškio ir kitose Vilniaus kapinėse.

 

1991 m. sausio 13-osios naktį beginkliai Lietuvos žmonės oriai atlaikė brutalų sovietų karių puolimą, deja, nepavyko išvengti gynėjų aukų. Tą sekmadienio naktį, po vidurnakčio, sovietų šarvuočiai privažiavo prie žmonių saugomos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos prieigų, tačiau jokių veiksmų prieš parlamentą nesiėmė. Netrukus paaiškėjo, kad šarvuočiai ir tankai apsupo Vilniaus televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastatą. Ginkluoti desantininkai puolė Televizijos bokštą apjuosusius žmones. Jiems padėjo tankai ir šarvuočiai, važiavę tiesiai į beginklių žmonių būrį. Daugybė žmonių, nepaisydami grėsmės savo gyvybei, puolė gelbėti sužeistųjų.

 

Apie 1000 žmonių patyrė įvairaus sunkumo traumas, šautines žaizdas, pjautinius sužeidimus, sumušimus, kaulų lūžius, neteko klausos. Nors sovietų kariams pavyko užimti Televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, jie neišdrįso pulti tūkstančių žmonių saugomos Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos.

 

Tą naktį Vilniuje gindami Vilniaus televizijos bokštą bei Lietuvos radijo ir televizijos rūmus nuo šautinių žaizdų arba po tankų vikšrais žuvo 14 drąsių, daugiausia jaunų Nepriklausomybės gynėjų:

 

Loreta ASANAVIČIŪTĖ (23 metų, iš Vilniaus, mirtinai sužalota užvažiavus tankui),

Virginijus DRUSKIS (22 metų, iš Vilniaus, nušautas),

Darius GERBUTAVIČIUS (17 metų, iš Vilniaus, nušautas),

Rolandas JANKAUSKAS (22 metų, iš Vilniaus, mirtinai sužalotas užvažiavus tankui),

Rimantas JUKNEVIČIUS (24 metų, iš Marijampolės, nušautas),

Alvydas KANAPINSKAS (38 metų, iš Kėdainių, mirtinai sužalotas sprogstamojo paketo),

Algimantas Petras KAVOLIUKAS (52 metų, iš Vilniaus, mirtinai sužalotas užvažiavus šarvuočiui),

Vidas MACIULEVIČIUS (24 metų, iš Vilniaus, nušautas),

Titas MASIULIS (28 metų, iš Kauno, nušautas),

Alvydas MATULKA (35 metų, iš Rokiškio, mirė ištiktas infarkto),

Apolinaras Juozas POVILAITIS (53 metų, iš Vilniaus, nušautas),

Ignas ŠIMULIONIS (17 metų, iš Vilniaus, nušautas),

Vytautas VAITKUS (47 metų, iš Vilniaus, nušautas),

Vytautas KONCEVIČIUS (49 metų, iš Kėdainių, nuo šautinių žaizdų mirė 1991 m. vasario 18 d.).

 

Jauniausieji buvo moksleiviai, dar nespėję baigti vidurinės mokyklos, tarp žuvusiųjų buvo studentų dar tik brėžusių ateities perspektyvas, tarp žuvusiųjų buvo du Lietuvos šaulių sąjungos nariai: Darius Gerbutavičius ir Ignas Šimulionis, dalis žuvusiųjų buvo kilę iš sovietmečio represijas patyrusių šeimų. Visi jie buvo Lietuvos patriotai, atsiliepę į kvietimą ginti Lietuvos valstybę. Žuvusieji Laisvės gynėjai buvo pagerbti (po mirties) Lietuvos valstybės apdovanojimais, jų vardais Vilniuje, Kaune, Marijampolėje ir Kėdainiuose yra pavadintos gatvės, jų žūties vietose yra įrengti memorialai, jų mokymo įstaigose ir ant namų, kuriuose gyveno yra atidengtos atminimo lentos.

 

Antakalnio kapinėse palaidoti Laisvės gynėjai: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Apolinaras Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Gintaras Žagunis, Mindaugas Balavakas, Algimantas Juozakas, Algirdas Kazlauskas, Juozas Janonis, Antanas Musteikis, Stanislovas Orlavičius ir Ričardas Rabavičius.