Vytautas Landsbergis. Lietuvos istorikai, vienykitės!

lrt.lt 2021 07 14

Po anų penkiasdešimties metų nepakako trisdešimties, kad gerai susveiktume. Tebesam „blogai susirgę“, anot V. Kudirkos laikų liaudies dainos (iš jo rinkinio). Tebėra uždavinukų. Vienas jų – atsikratyti istorijos mokslo sovietizacijos. Toks būtų galutinis Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo etapas.

Vytautas Landsbergis

lrt.lt

Sukilimo 80-metis yra postūmis ir proga.

 

Visa Lietuva, visi žmonės – ar jie būtų romai, ar „buožės“, ar verbuojami budeliai, - tai visų likiminė nelaimė. Ne ačiū Stalinui už laimę.

 

Tempiam kaulelius gal į ramybės namelius, reiktų sparčiau sukrusti.

 

Pradėjom daugiau dėmesio skirti gelbėtojams, kai lig šiol daugiau jo tekdavo naikintojams.

 

O iš tų ir „istrebiteliai“, kurių sąrašų nė neskelbiama. Stribametis vis dar už dėmesio rato, tik Vladas Terleckas parašo.

 

Neturime nė žydų kilmės lietuvių, nužudytų vokiečių karinės valdžios erdvėje, sąrašų.

 

Jeigu šių aukų mums tebėra mažiau gaila ir taip liks, nebūsime tikri ir atsinaujinę krikščionys. Keista valstybė, kuri atidėlioja paminklą gelbėtojams.

 

Sako, trys karstai ant Misionierių šlaito sugadinę foną. Kaip žiūrėsi. Gal ir prasmingas fonas – paminklas nūdienai.

 

Be abejo, svarbi visa valstybė. Ar matom ją? Net pavergime, ji vis tiek mūsų šalis.

 

Nelaimės prasidėjo ne 1941 birželio 22, kai užlūžo sovietmečio laimės, o ankstėliau. Ir kur?

 

Antai Klaipėdos krašto ir jo žmonių likimai – taip pat Lietuvos istorija. Žydų likimas Klaipėdos krašte nuo 1939 metų – taipgi jų engimas, Holokaustas, kuris prasidėjo ne pora metų vėliau Gargžduose. Aiškiau matytume, ir kas jį pradėjo. Kieno politika buvo vykdoma nuo Baltijos iki Adrijos, juk ne Kazio Škirpos?

 

Iki realizmo dar turime nužingsniuoti geroką tarpsnį kelio.

 

Susirinkite, istorikai, diplomuoti ir nediplomuoti, ir išsišnekėkite.

 

Kadangi, kaip sakė Kudirka, „priešas nestygsta“.

 

O istorija, kiek bedūsautų kurie nors tariamai depolitizuoti istorikai, panevaly dalyvaus politikoje.