Vytautas Landsbergis. Sukčiavimas maro metu

lrt.lt 2020 12 30

Kai siūlo pirkti užkalbėtą vandenį, nūnai užkalbėtą nuo koronaviruso, ir randa tautoje paklausą bei pelną, kyla platesnių klausimų net iš atminties. Apie ankstesniuosius proto virusus bei marus.

Vytautas Landsbergis

lrt.lt

Ar dar nepardavinėja pakampiais užkalbėto paksinio tualetinio popieriaus galvai apsivynioti?

 

Gerai tuo papildytų jau žinomas, prisimenamas, diversines psichoagitacijas bei sukčių grobiamąją veiklą eilinių marų metu.

 

Netikėkit skiepais! Nesisaugokit net nuo tymų! Ir nuo tuberkuliozės. Nesaugokit savo vaikų! Neįsileiskit į energetiką japonų ir amerikonų. Tikėkit politiniais burtininkais ir būsit išgelbėti, išganyti!

 

Žinia, tik nepamirškit sumokėti už naujo gelbėtojo gydomąjį vandenį. Jei tai plinta kaip antrinis psichovirusas, manau, ar neturėtų ko imtis teisėsauga ir įstatymdavystė. Dar nesame visai pakrikę kaip valstybė, tad vertėtų ir svarstyti problemą valstybiškai.

 

Prieš mus eina totaliai. O mes – kukliai?

 

Laisvė, jeigu be atsakomybės, turi ir vidurių laisvumo aspektą. Tad nesifetišizuokime, o telkimės, konsoliduokimės.

 

Ir atpažinsim velniavas. Vis atgimstančius biesus, jau kada aprašytus a.a. F. Dostojevskio.

 

Žiūrėk, žmogau, ar tik neatsiras vėl šamanų, siūlančių pasimatymą su mirusiais ugnyje vaikais, kaip Beslane? Tuomet iš Maskvos atsiųsto šamano vardas buvo Grobovoj (įsimenantis), ir nevilties apimtų Osetijos motinų žygis į Maskvą, į Kremlių – torpeduotas.

 

Dabar ateina jau išrasta koronaviruso vilties vakcina; tai gal ir šią viltį reikia torpeduoti?

 

Teisėsauga mėgina – ar sėkmingai? – kartais dar ginti patiklius žmones nuo finansinių sukčių, kurie išmonija senukų santaupas ar vis dar turimą paskutinį turtelį – butą. Pirmyn į prieglaudas.

 

Tikriausiai, reikia gintis ir nuo atsiveriančios virusų (ir psichovirusų) karo grėsmės.

 

Iš už kiekvieno kampo nūnai lenda stebukladariai šarančiai ir šienauja. Kaip sovietmečio slaptiniai.

 

Ne darbais, o gandais.

 

Ar antivakcerių ir anti–izoliacininkų propagandinė sektantiška veikla nėra nusikalstama?

 

Ne tik skleidžiant nepasitikėjimą valdžios instancijomis ir galimai visuotinę neviltį vis tų BG pelnų tikslu. Gal ir socialinės destrukcijos tikslu. Sujaukti protus ir valdyti?

 

Nepristigsim nė Lietuvoj savų Grobovojų, Kašpirovskių, Lenočkų ir Lukašenkų. Ką „batka“ siūlė prieš virusą?

 

Dar atgriūna gausa užduočių Vyriausybei, kuriai ir šiaip vargelių nestoka. – Tai ir gerai, – sako eilinis grobovojus, – tegul užsikapsto, težlunga.

 

Tad reikia ir čia rezistencijos. Savanorių sąjūdis – labai gerai.