Vytautas Landsbergis. Juridinis terorizmas

lrt.lt 2020 12 18

Plėsdama savo terorizmo priemonių arsenalą, šių dienų Rusija įnešė į jį globaliai naujų, negirdėtų formų. Tai valstybinis juridinis terorizmas – užsienio šalių piliečių teisminis persekiojimas dėl jų doros pilietinės laikysenos ir vykdomos profesinės pareigos. 

Vytautas Landsbergis

lrt.lt

Rusijos valstybė, piktnaudžiaudama savo naryste tarptautinėse organizacijose, naudoja šias kaip talką – puolamąjį ginklą prieš nepatinkančias šalis ir jų pareigūnus.

 

Dabar užpulta Lietuva – jos teisininkai, kurie kaltinami tuo, kad ėjo pareigas persekiodami įtariamus žudikus, o tie mat yra Rusijos piliečiai. Maskva tai daro atvirai gindama „saviškius“ agresyviu puolimu, – kodėl tiriami jų veiksmai Lietuvoje!

 

Taip Rusija gąsdina, atakuoja Sausio 13–osios nusikaltimų tyrėjus, tikisi daryti įtaką teisingumui.

 

Mafija tokiais atvejais žudo, savu būdu keršydama ir terorizuodama: mano narių nedrįskite liesti! Išdrįsę esate baudžiami pagal mūsų kriminalinės brolijos solidarumo įstatymą.

 

Kaip tik taip dabar elgiasi Rusijos valdžios institucijos, dar nepajutusios „Magnickio akto“ pasekmių. Tačiau yra ir kitų logiškai galimų tęsinių. Politinės mafijos „teisininkai“ turėtų būti pašalinti iš Interpolo.