Popiežius paskyrė Sigitą Tamkevičių kardinolu

delfi.lt 2019 09 02

Sekmadienį popiežius Pranciškus įvardijo dešimt naujų kardinolų. Kaip praneša „Catholic Herald“, tarp jų yra ir Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.
Sigitas Tamkevičius

delfi.lt

Skelbiama, kad tik vienas kardinolas yra iš Italijos, nei vieno iš JAV. Oficialiai kardinolais jie taps spalio 5 dieną.

Septyni iš naujai paskirtų kardinolų galės dalyvauti konklavoje, renkant popiežių. Iš viso kardinolų skaičius konklavoje padidės iki 125.

 

S.Tamkevičius gimė 1938 m. lapkričio 7 d. Lazdijų rajono Gudonių kaime ūkininkų šeimoje. 1955 m. baigė Seirijų vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Dėl tarnybos sovietinėje armijoje buvo priverstas nutraukti studijas.

 

Teologijos studijas baigė 1962 m. Tų pačių metų balandžio 18 d. buvo įšventintas kunigu. 1968 m. įstojo į Jėzaus draugiją. 1969 m. už akciją dėl Kauno kunigų seminarijos sovietinei valdžiai uždraudus eiti kunigo pareigas, metus dirbo gamykloje ir melioracijoje.

 

Vikaraudamas Simne, 1972 m. kovo 19 d. pradėjo leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką", kurią redagavo 11 metų.

1975-1983 m. buvo Kybartų klebonas. 1978 m. lapkričio 13 d. drauge su kitais keturiais kunigais įsteigė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą.

1983 m. suimtas dėl antitarybinės propagandos ir nuteistas dešimčiai metų laisvės atėmimo. Kalėjo lageriuose, o 1988 m. buvo ištremtas į Sibirą, tačiau po pusmečio, prasidėjus „perestroikai", paleistas į laisvę.

 

1989 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos paskirtas Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dvasios tėvu, 1990 m. - šios seminarijos rektoriumi. 1991 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos augziliaru, o 1996 m. - Kauno arkivyskupu metropolitu. Kauno arkivyskupo metropolito pareigas ėjo iki 2015 m. birželio.

 

1999-2002 m. ir 2005-2014 m. buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) pirmininku, 2002-2005 m. LVK vicepirmininku. 2005-2015 m. LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininkas. 2011-2014 m. LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas.

 

Naujai išrinkti kardinolai pareigas pradės eiti spalio 5 dieną.