Vytautas Landsbergis. Kontora ir klientai

delfi.lt 2019 05 16

Kontoros užduotis paprasta: kad kuo daugiau aplinkinių susikivirčytų, susirietų. Tąsyk Kontora klesti.

Vytautas Landsbergis

delfi.lt
Tam ji parūpina politrekomendacijų ir instruktažų. Be abejo, šelpia. Nepasitikėk niekuo, nes visi yra niekšai. Įtarinėk ir spirk iš anksto. Jeigu atsidūrei gyvenimo varžybose, tai stumk varžovą į persigimimą ir savižudybę.

Apskritai varžovas turėtų būti sunaikintas. Tokia ir kaimyno VVP stilistika.

 

„Valstiečiai“ po Seimo rinkimų mėgino tai įgyvendinti Lietuvoje. Rezultatas ant veido. Lietuva jau kitokia.

 

Dabar prezidento rinkimuose lyg nebėra atvirai prokremliško kandidato, bet visada bus didesnis interesas turėti tą, o ne kitą. Prokremliškų klientų ( = agentūrų) juoda neapykanta Ingridai atsiskleidžia ir norom nenorom kompromituoja geruolį Gitaną.

 

Vargu ar jis begalės išlikti nepastebįs tos apkalbų ir šmeižtų juodumos, netarti nė žodžio, lyg jam ši veikla ir kagėbinis žurvų stilius patiktų. Antai pažvelki, kaip Ramūno agresija atsigręžė prieš jo kandidatą. Mokykitės, vaikinai, o sykiu, neabejoju, susimąstė Gitanas. Nejau norėtum tapti Ramūno ar net VVP kandidatu?

 

Todėl ir jis greit ką nors pasakys, juk turi proto. Be to, Kontora gali dar nuleisti savo agentūroms iš Kremliaus kurantų šviežesnių instrukcijų.

Juodai prieš Ingridą, tai atlapas buldozeris peraugąs į neviltį ir fanatizmą. Ji ragana, kuri sugeba džiaugtis ir šokti, o jos draugai – šėtonai. Nukryžiuok arba užmėtyk akmenimis! Nejau tai lyrikos ir artimo meilės Lietuva?

 

Jeigu šalis ne tokia, tai fanatikai ir fariziejai persišaus abi kojas. Gaila būtų, jei Kontorai pavyktų truputį pakenkti pamatiniam savo priešui – Katalikų Bažnyčiai. Yra požymių, kad skaldytojai taikosi būtent į tokį Lietuvos susilpninimą. Priešiškumo, kuo daugiau priešiškumo!

 

Matau tą seną metodiką, todėl perspėju. Galėtų kandidatai visai krikščioniškai apsikabinti. O rinkėjai?

 

Linkę į fanatizmą lengvai tampa klientais ir suka Kontoros ratelį. Stabtelkit, pusbroliai. Taipgi broliai, atėję prie marių su dalgiais. Teliks žmoniškesnės mūsų gintaro marios. Be kraujo putos.