Vytautas Landsbergis: Rezoliucijos

15min.lt 2019 01 08

Prieš 30 metų buvome artėliau kai kurių pamatinių teisinių sprendimų. Ir į kodeksus įrašytinų nuostatų.
Vytautas Landsbergis

15min.lt

Antai Sąjūdžio Steigiamojo Suvažiavimo rezoliucija Nr. 18.

 

„Stalinizmą ... laikyti genocidu, nusikaltimu žmonijai ir lietuvių tautai“.

 

Kodėl neturime to konstituciniuose aktuose? Ir BK – už stalinizmo propagandą turėtų būti baudžiama.

 

Mokslininkai gal pasakys, kad Niurnberge nebuvo apibrėžta, kas tas stalinizmas. Je, praeity būdavo trūkumų. Juos privalu taisyti.

 

Į darbą, broliai, vyras į vyrą. Pabandom: „Stalinizmas – tai nepaklusnių tironijai asmenų arba grupių naikinimas, fizinis bei dvasinis – kad nepaklusniųjų genties daugiau nebūtų“.

 

Jei valdžiai neaišku ar nepakanka, teorganizuoja konferenciją. Tai geriau, nei darbo grupę.

 

Bet ar negalėtume nors šiandien pabalsavę paprastai įrašyti:

 

„Stalinizmo aukštinimas, J.Stalino garbinimas – tai nusikaltimas Lietuvos liaudžiai ir žmonijai“.

 

Pasvarstykime, visi nepriklausomybiniai piliečiai ir valstiečiai.