Tarptautinės stovyklos „Žalgiris 2018“ pradžią paskelbė iškilmingai iškeltos keturių valstybių vėliavos

vortua.lt 2018 07 25

Lietuvos šaulių sąjunga jau vienuoliktus metus iš eilės sukvietė jaunuolius į tarptautinę, sukarintą jaunųjų šaulių stovyklą „Žalgiris“ Gen. Silvestro Žukausko poligone Pabradėje.

Tarptautinės stovyklos „Žalgiris 2018“ pradžią paskelbė iškilmingai iškeltos keturių valstybių vėliavos

voruta.lt

Kasmet į šią stovyklą susirenka apie 130 drausmingų, motyvuotų ir pavyzdingų jaunuolių iš visos Lietuvos, visų Lietuvos šaulių sąjungos rinktinių, kurie yra baigę III ir IV pakopos jaunųjų šaulių mokymus ir yra 15–18 metų amžiaus. Siekiant stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą, kasmet į šią sukarintą jaunųjų šaulių stovyklą kviečiami ir svečiai iš užsienio. Šiemet joje lankosi moksleiviai iš giminingų Šaulių sąjungai organizacijų Estijoje, Lenkijoje ir Ukrainoje.

 

Liepos 23-iąją iškilmingai iškeltos Lietuvos, Estijos, Lenkijos ir Ukrainos vėliavos skelbė stovyklos pradžią, o prieš jaunuolių rikiuotę stovėjęs Sąjungos vadas plk. ltn. Gintaras Koryzna tarė sveikinimo žodžius visiems stovyklos dalyviams. Liepos 28-ąją, paskutinę stovyklos dieną, vėliavos bus nuleistos ir visi stovyklautojai išsiskirstys namo.

 

Stovykloje dalyviai turi puikią galimybę patobulinti savo užsienio kalbų mokėjimą, geriau susipažinti su krašto apsaugos sistema, kitomis statutinėmis organizacijomis. Stovyklos instruktoriai – Generolo Jono Žemaičio karo akademijos III kurso kariūnai, kurie su jaunaisiais šauliais dalinasi savo patirtimi ir akademijoje įgytomis žiniomis.

 

Šios stovyklos tikslas ugdyti pilietišką ir patriotišką jaunimą, propaguoti krašto apsaugos sistemą, stiprinti fizinį moksleivių pasirengimą, ugdyti lyderio savybes ir pasitikėjimą savimi. Šešių dienų stovyklos programa parengta taip, kad jaunuoliai galėtų išmėginti savo jėgas įvairiose srityse, patirtų neišdildomų įspūdžių, prisimintų ir pagilintų jau įgytas žinias jaunųjų šaulių būreliuose.

 

Dalyviai įvairiuose užsiėmimuose gilins topografijos, pirmosios medicinos pagalbos žinias, dalyvaus šaudymo pratybose iš mažo kalibro sportinio ginklo, turės įveikti jiems parengtą kliūčių ruožą, kuriame kiekvienas galės įvertinti savo fizinį pasirengimą bei ištvermę – visos stovyklos metu įgys daugiau praktinių žinių būnant ir išgyvenant gamtoje. Ne mažiau svarbi programos dalis yra organizuojamos ekskursijos į Vilnių, kurios jauniesiems šauliams ir atvykusiems svečiams padės geriau pažinti Lietuvą ir jos sostinę.

 

Kasmet Lietuvos šaulių sąjunga organizuoja jaunųjų šaulių kursus ir stovyklas, kuriose per metus dalyvauja daugiau nei 6000 moksleivių.

 

Nuolatinis jaunųjų šaulių ugdymas vyksta visus mokslo metus šaulių kuopose moksleivių atostogų ir laisvu nuo pamokų metu. Stovyklų ir kursų metu jaunuoliai gilina nuolatinio mokymo metu įgytas žinias, atlieka praktines užduotis.

 

Jaunieji šauliai – tai 11–18 metų jaunuoliai, rengiami pagal 4 pakopų programą. Jie aktyviai dalyvauja ir organizuoja įvairius visuomeninius renginius, akcijas, sporto varžybas. Jaunieji šauliai yra svarbūs Lietuvos šaulių sąjungos nariai, tradicijų puoselėtojai ir skleidėjai visuomenėje. Dažnai priklausymas Lietuvos šaulių sąjungai yra ne atsitiktinis, o graži šeimos tradicija, kai jaunasis šaulys pasirenka tęsti prosenelio ar senelio vykdytą šaulišką veiklą.