Kvietimas į partizanų ir visų laisvės kovų dalyvių atminimo šventę

lzinios.lt 2018 07 09

Liepos 14 dieną – Lietuvos laisvės kovotojų atminimo šventė Mūšios Didžiosios Kovos apygardos partizanų parke (Ukmergės rajone, Vidiškių seniūnijoje, Kadrėnų kaime), kurį įkūrė monsinjoras Alfonsas Svarinskas.
Vaizdo rezultatas pagal užklausą „Partizanų ir visų laisvės kovų dalyvių atminimo šventę“

lzinios.lt
Partizanų ir visų laisvės kovų dalyvių atminimo šventę visuomet organizuodavo monsinjoras Alfonsas Svarinskas ir svajojo, kad ji šiame parke vyktų kasmet. Šiemet ji sutampa su monsinjoro 4-siomis mirties metinėmis.

 

 

Programa

11 val. – gėlių padėjimas, malda prie partizanų kapų Dukstynos kapinėse.

Kalbės kun. Nerijus Vyšniauskas.

 

11:45 val. – atminimo koplytstulpio, skirto vyskupui Pranciškui Ramanauskui, ir atminimo kryžiaus Kadrėnų partizanams pašventinimas Partizanų parke.

 

Dalyvauja Ukmergės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių choras „Tremtinys“ (vadovė Julė Juodienė).

 

12 val. – Šv. Mišios už Lietuvos laisvės kovotojus, aukojamos arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus, vyskupų Jono Kaunecko, Juozo Matulaičio koncelebruojant atvykusiems kunigams. Giedos Vilniaus Gailestingumo šventovės jaunimo ansamblis (vadovė Gabija Adamonytė).

 

13:30 val. – kalbės istorikė dr. Aistė Petrauskienė, partizanas Jonas Kadžionis, Vilniaus universiteto filosofijos magistras Vytautas Vyšniauskas.

 

Koncertuos Vilniaus Karininkų ramovės ansamblis „Vilnelė“ (vadovė Laima Purlienė). Vaišinsimės kareiviška koše ir arbata.