Kvietimas

2018 06 25

DALYVAUTI VIEŠAME VILNIAUS APYGARDOS TEISMO POSĖDYJE, KURIAME BUS SPRENDŽIAMAS MEMORIALO LAISVĖS KOVOTOJAMS ATMINTI SU VALSTYBĖS SIMBOLIU ,,VYČIU“ LUKIŠKIŲ AIKŠTĖJE, VILNIUJE, LIKIMAS

2018 m. birželio 26 d., 13.15 val. Vilniaus apygardos teisme, viešame posėdyje bus nagrinėjamas ieškinys dėl Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos ir Šiuolaikinio meno centro sprendimų, vykdant kūrybines dirbtuves, skirtas kovotojų už Lietuvos laisvę atminimo įamžinimo memorialo Lukiškių aikštėje Vilniuje, teisėtumo.

 

 

Ieškovai, kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavę projekto ,, Atminti ir pagerbti“ autoriai, kurių memorialo projektas gavo daugiausia visuomenės balsų, siekia kad Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos ir Šiuolaikinio meno centro sprendimas dėl Kūrybinių dirbtuvių pirmos vietos laimėtojo paskelbimo būtų pripažintas neteisėtu, būtų tęsiamos procedūros ir pirmos vietos nugalėtoju būtų paskelbtas projektas atitinkantis konkurse nustatytus reikalavimus, laimėjąs visuomeninę apklausą ir turintis patriotinių organizacijų, atstovaujančių laisvės kovotojus, palaikymą. Tas palaikymas bus labai reikalingas vykstant viešam teismo posėdžiui, kuris gali nulemti ar Lukiškių aikštėje Vilniuje vis tik iškils tiek metų lauktas memorialas laisvės kovotojams atminti su Valstybės simboliu,, Vyčiu“, ar ši idėja bus paniekinta.

 

Lietuvos Laisvės Kovotojų Sąjunga kviečia visus savo krašto patriotus, visas visuomenines – patriotines organizacijas, gerbiančias mūsų tautos istoriją, jos laisvę bei nepriklausomybę, dalyvauti palaikymo akcijoje tiek viešame teismo posėdyje, tiek pačioje Lukiškių aikštėje, nes posėdis vyks pastate, kurio langai atsiveria į aikštę. Teismo posėdžio pradžia, 2018-06-26 (antradienis), 13.15 val., Vilniaus apygardos teisme, Gedimino pr. 40/1,Vilniuje.