Dainius Pūras nutarė nebetylėti: VU Medicinos fakultete ir Santaros klinikose klesti nepotizmas ir korupcija

15min.lt 2018 03 29

Vilniaus universiteto profesorius, psichiatras Dainius Pūras sako nebegalintis slėpti nuo visuomenės to, kas vyksta Vilniaus universiteto Medicinos fakultete (VU MF) ir Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose (VUL SK). Pasak D.Pūro, viešai prabilti tenka todėl, kad universiteto ir fakulteto vadovai į kritiką nereaguoja ir toleruoja klestintį nepotizmą ir korupciją. Vilniaus universiteto rektorius teigia, kad tolerancijos nusikaltimams nėra, ir ragina pranešti, jei tokių įtarimų yra.

Todėl trečiadienį VU rektoriui Artūrui Žukauskui ir VU Senato pirmininkei Dainorai Pociūtei-Abukevičienei skirtu atviru laišku D.Pūras pasidalino ir su 15min.

 

 

„Jokia ne paslaptis, kad iki šiol svarbus VU akademinės medicinos įtakos ir galių stiprinimo instrumentas yra išskirtinių medicinos paslaugų teikimas VU ligoninėje Lietuvos politikos ir kitokiam elitui bei šio elito artimiesiems. Turėtume nustoti pradžiai bent jau tuo didžiuotis. Laikas suvokti, kad Lietuvos valstybei ir visuomenei bręstant, šis paprotys darys Fakulteto pozicijas vis labiau pažeidžiamas“, – sako D.Pūras.

Jo laiške VU vadovybei primenama, kad apie problemas universitete ir ligoninėje kalbėta jau ne kartą. Dar praėjusią vasarą D.Pūras sako informavęs rektorių ir prašęs jo spręsti korupcijos ir nepotizmo įsigalėjimo klausimą. Vėliau jis rašęs laiškus VU vadovybei. Tačiau reakcijos profesorius nesulaukė. Todėl dabar nutarė apie ydas kalbėti viešai.

 

„Problemos yra labai rimtos, jos yra sisteminės ir iki šiol ignoruojamos bei dangstomos. Piktnaudžiaujama universiteto autonomijos principu, neskaidriomis tradicijomis sukaupta galia ir įtaka politikams. Nesilaikoma šiuolaikinių visuomenės sveikatos, sveikatos politikos, vadybos, ekonomikos ir etikos principų.

Dėl neskaidrių ir sveikatos mokslų žinioms prieštaraujančių sprendimų susidarė didžiuliai netolygumai tarp prestižinėms sritims atstovaujančių padalinių ir naujųjų sveikatos mokslų ir medicinos praktikos prioritetų, kurių plėtra nevyksta. Nemažėja nepotizmo apraiškų. Visa tai neigiamai veikia studijų procesą, rezidentūrą, sveikatos mokslų raidą ir medicinos paslaugų teikimą VU ligoninėje“, – laiške VU vadovybei rašo D.Pūras.

 

Savo ankstesniame laiške VU vadovybei profesorius kalba dar atviriau. Jis neslepia, kad VU MF besimokantiems fakulteto dėstytojų ir administracijos darbuotojų vaikams sudaromos išskirtinės sąlygos gauti geresnius įvertinimus ir geresnes karjeros galimybes, o VUL SK sudaromos išskirtinės sąlygos politikams ir jų artimiesiems.

 

Taip pat D.Pūras rašo apie tai, kad pats universitetas lyg tyčia nesikiša į MF ir VUL SK veiklą ir tos veiklos reikliai neprižiūri, o tai, pasak profesoriaus, tenka prilyginti nepriimtinų reiškinių dangstymui.

 

„Visa tai per ilgai užsitęsė ir vis labiau kenkia Vilniaus universiteto reputacijai“, – konstatuoja D.Pūras.

Anot jo, nepatenkinti situacija studentai yra užtildyti ir bijo reikšti nuomonę, prabilti apie patiriamą neteisybę. „Tokiu būdu kenkiama viešumo ir skaidrumo procesams, ir galimai yra pažeidžiamas neseniai Seimo priimtas Pranešėjų apsaugos įstatymas“, – laiške vadovybei rašo D.Pūras.

 

Profesorius tikina, jog jam susidarė nuomonė, jog universiteto vadovybę tenkina „mainai“, kai už paslaugas politikams ligoninei sudaromos išskirtinės sąlygos ir suteikiamas išskirtinis statusas, tačiau, D.Pūro nuomone, toks požiūris atgyvenęs ir kenkiantis valstybės interesams.

„VU Medicinos fakultetas turi išsivaduoti iš tos būsenos, kurią nulėmė tragiška XX amžiaus Lietuvos istorija – naudotis išskirtinėmis specializuotos akademinės medicinos galiomis ir valdžios suteiktomis privilegijomis bei atstovauti, nebūtinai skaidriais būdais, elitinei medicinai su jos nebūtinai skaidriomis tradicijomis. Per ilgai vyravusios tradicijos, kai visi lygūs, bet tarp jų yra lygesnių, apėmė visas svarbiausias MF sritis ir sukūrė „lygesnius“ dėstytojus, studentus ir pacientus, ištisas „lygesnes“ medicinos teorijos ir praktikos sritis bei klinikas“, – rašo jis.

 

Pasak D.Pūro, problemas reikėtų spręsti skubiai imantis priemonių nepriimtiniems reiškiniams VUMF ir VUL SK veikloje ir plėtroje stabdyti. Profesorius pirmiausia siūlo atlikti nepriklausomą šių įstaigų veiklos auditą bei paskatinti studentus ir dėstytojus prabilti apie negeroves.

A.Žukauskas vertina rimtai

VU rektorius A.Žukauskas, trečiadienį sulaukęs D.Pūro laiško, 15min nurodė vertinantis jį rimtai ir reaguosiantis į visus pranešimus apie negeroves.

 

„VU vertybės, tarp kurių yra ir akademinė laisvė, tarpusavio pagarba, akademinė etika, autonomijos derinimas su atskaitomybe valstybei bei atsakomybe visuomenei, visuomet buvo ir išliks nepajudinamomis.

Nuo pat kadencijos pradžios kartu su komanda didžiausią dėmesį teikėme būtent sisteminiams universiteto valdymo pokyčiams visose srityse – nuo mokslinių tyrimų vadybos iki darbo užmokesčio reformos siekiant šią struktūrą padaryti aiškia, skaidria, efektyvia bei užkirsti kelią bet kokioms piktnaudžiavimo, švaistymo, neatsakingo valdymo ar korupcijos apraiškoms. Į valdymo pokyčius aktyviai įsitraukia visa akademinė bendruomenė, taip pat ir Medicinos fakulteto“, – teigė jis.

Rektorius akcentuoja, kad VU rengia aukščiausios kvalifikacijos medikus ir čia dirba geriausi mūsų šalies medicinos specialistai. Aukštą VU medicinos lygį ir reputaciją liudija ne tik kasdien vykdomos sudėtingos operacijos, moksliniai tyrimai, pasauliniai studentų pasiekimai, bet ir nuolat augantis užsienio studentų, ypač iš Vokietijos ir Izraelio, skaičius, nurodo A.Žukauskas.

 

„Išreikštus nuogąstavimus vertinu rimtai, ypač dėl korupcijos, nepotizmo ar diskriminacijos. Tokiems atvejams, jei jų tikrai yra, visi keliai privalo būti užkirsti ir tolerancijos būti negali. Visą akademinę bendruomenę raginu pranešti apie jiems žinomus konkrečius pažeidimus ir pažeidėjus. Į kiekvieną gautą pranešimą reaguojame operatyviai, tam universitete dirba akademinės etikos, ginčų nagrinėjimo komisijos, veikia pasitikėjimo linija. Dar daugiau, jei yra žinomi korupcijos atvejai, apie juos nedelsiant raginu pranešti ir teisėsaugos institucijoms, kas yra mūsų visų pilietinė ir įstatyminė pareiga“, – teigia A.Žukauskas.

 

Pastaruoju metu žiniasklaidoje vis nuskamba istorijos, kai paaiškėja, kad be eilės VUL SK gydėsi politikai. Pastarąjį kartą kalbėta, kad tai darė Seimo Sveikatos reikalų pirmininkė Asta Kubilienė.