Lietuvos Sąjūdžio Marijampolės skyriaus konferencija

2018 03 23

2018 m. kovo 18 d. Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos salėje vyko Lietuvos Sąjūdžio Marijampolės skyriaus ataskaitinė-rinkiminė konferencija „Tegul meilė Lietuvos“.

20180318_153653.png

Konferencijoje dalyvavo Lietuvos Sąjūdžio tarybos pirmininkas Andrius Tučkus, jo pavaduotojas Laimas Dieninis, kiti svečiai: TS-LKD Marijampolės skyriaus pirmininkas Kęstutis Traškevičius, politologas ir publicistas Matas Baltrukevičius. Ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu svečiai pasidalijo savo mintimis ir įžvalgomis viena gražiausių Tautiškos giesmės eilutės „Tegul meilė Lietuvos“ tema, dalyvavo diskusijoje ir atsakė į susirinkusiųjų klausimus.

 

Ilgametė skyriaus tarybos pirmininkė Gražina Ligija Trimakaitė pristatė veiklos ataskaitą už praėjusios kadencijos, kuri truko nuo 2016 m. balandžio 17 d. iki 2018 m. kovo 18 d., laikotarpį, o revizijos komisijos pirmininkė Dalia Žarskienė supažindino su 2016–2017 metų finansinės-ūkinės veiklos ataskaita. Tiek pirmininkės, tiek revizijos komisijos ataskaitoms delegatai pastabų neturėjo ir joms pritarė vienabalsiai.

 

Konferencijos dalyviams buvo pristatyti 20 kandidatų į naujos sudėties skyriaus tarybą, kuriems konferencijos dalyviai pritarė vienbalsiai. Išrinkta ir nauja revizijos komisija, kuriai pirmininkaus Rita Bendaravičienė.

 

Naujai patvirtinta skyriaus taryba, iškart po konferencijos, organizavo posėdį, kuriame turėjo išrinkti primininką, pavaduotojus, iždininką.

 

Atviru balsavimu skyriaus tarybos pirmininke buvo išrinkta Remigija Taurokienė. Ji savo pavaduotojais pasiūlė patvirtinti Kazį Balicką ir Giedrių Sinkevičių, o skyriaus tarybos iždu rūpintis pakvietė Gražiną Ligiją Trimakaitę. Siūlomiems kandidatams sutikus, taryba šiems siūlymams pritarė.

Lietuvos Sąjūdžio Marijampolės skyriaus tarybos informacija

 

Ačiū Kęstučiui Traškevičiui už nuotraukas.