To dar nebuvo: pareikalavo išbraukti Balio Sruogos eiles apie midų

delfi.lt 2018 02 02

Buvęs kultūros ir švietimo ministras, knygų autorius, literatūrologas Darius Kuolys suglumo sulaukęs ekspertų raginimo kupiūruoti šeštokų vadovėlyje spausdinamą Balio Sruogos poemą. Ekspertams užkliuvo, kad poemoje Gediminas kelia midaus taurę už protėvius – tai esą „neugdo moralinių vertybių, skatina alkoholio vartojimą“.
Darius Kuolys

delfi.lt  M. Ažušilio nuotr.
„Baigėme su kolegėmis rašyti literatūros vadovėlius bendrojo lavinimo mokyklai. Atidžiai skaitome ekspertų pateiktas vadovėlių recenzijas – už vienas pastabas nuoširdžiai dėkojame, dėl kitų suglumstame... Sulaukėme reikalavimo kupiūruoti Balio Sruogos „Giesmę apie Gediminą“ – „gražiajam jaunimėliui“ 1938-aisiais dedikuotą poemėlę. Kodėl?

 

 

Eksperto teigimu, būtina iš Sruogos kūrinio išbraukti eilutes apie Gedimino keliamą midaus taurę už protėvius, už jų gyvą atmintį, nes šios eilutės „neugdo moralinių vertybių, skatina alkoholio vartojimą“, – feisbuke rašo D. Kuolys.

Būtent dėl šio B. Sruogos teksto 6 klasės vadovėlis „neatitinka vertinimo kriterijaus“, kuris sako:

 

„Tekstinė ir vaizdinė medžiaga padeda ugdytis moralines, kultūrines ir pilietines vertybes, būti atsakingiems už gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimą ir tęstinumą.“ Reikalaujama „kupiūruoti“ šias eilutes:

 

Gediminas pirmas kelia

Sunkiąją midaus taurelę, -

Tauro ragą kaip puodynę,

Žodį tardamas auksinį:

Mano mylimi draugai!

Stiprūs mes, linksmi nūnai!

<...>

Šiandien taurės mums putoja,

O koks laukia mūs rytojus?

Ar vėl lėksim sakalais

Su trimitais, su daina?

Ar pavirsim pelenais

Lyg ugniakuro vieta?

Ir prieš mus kaip margos srovės

Nutekėjo daug dienų.

Buvo žmonės. Džiaugės, kovės...

Kas beliko nūn iš jų?

Žemė? Vėjas? Tamsuma?

Ar jie jaučia mus, ar girdi?

Ar kad jaudina mums širdį –

Ir paguoda jų visa?

Nežinau... Bet dvasioj mano

Jie nemirdami gyvena.

Juos gaivindamas miniu.

Ir šią taurę aš keliu,

Kad gyventų širdyse

Mūsų protėvių dvasia

Kaip šviesa ir šilima,

Kaip ugniakuro liepsna.

Kad su protėviais kartu

Mūsų atmintis gyventų,

Ir kad joj sunkiu metu

Šilimą ir šviesą semtų

Mūsų provaikių vaikai, -

Taurę aš keliu, draugai!“.

D. Kuolys DELFI sakė minėtos pastabos sulaukęs iš Ugdymo plėtotės centro ekspertų. „Jie, matydami pastarojo meto tendencijas, turbūt persistengė, nelabai atkreipė dėmesį į patį literatūros kūrinį“, – svarsto D. Kuolys.

 

Jo žiniomis, Ugdymo plėtotės centras dažniausiai ekspertais samdo mokytojus. Vadovėlių autoriai su ekspertais dažnai ginčijasi, tai į viešumą nekeliama, tačiau pastaroji tendencija D. Kuoliui pasirodė „gan prasta“. Pašnekovo aiškinimu, aukojamas literatūros kūrinys, į kurį žiūrima ne kaip į meno kūrinį, o kaip į laikraščio žinutę.

 

Departamentui nekliūva

Tai, kas užkliuvo Ugdymo plėtotės centro ekspertams, nekelia klausimų Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui (NTAKD).

 

„Departamentas negali vertinti nei Ugdymo plėtotės centro darbo, nei poveikio vaikams, mes pagal savo kompetenciją galime tikrai ir vienareikšmiškai pasakyti, kad Alkoholio kontrolės įstatymo pažeidimų čia tikrai nėra – tai yra meno kūrinys, literatūros kūrinys, kuriam minėtas įstatymas netaikomas“, – DELFI sakė Tabako ir alkoholio kontrolės skyriaus vedėjas Jurgis Kazlauskas.

 

DELFI primena, kad metų pradžioje įsigaliojus alkoholio reklamos draudimui, užsienio leidiniai vartotojus pasiekdavo išplėšytais lapais, užklijuotais lipdukais ar užtušuoti markeriu. Po kilusios pasipiktinimo bangos nuspręsta leisti užsienietiškų žurnalų neniokoti – kol bus rastas sprendimas, kurį laiką pažadėta žurnalų platintojų nebausti.

 

Metų pradžioje taip pat įsigaliojo daugiau su alkoholiu susijusių draudimų: amžius, kada galima įsigyti alkoholio, pavėlintas iki 20, taip pat pakeistas prekybos alkoholiu laikas.

 

Veryga: neabejotinai, tai yra absurdas

Ketvirtadienį situaciją „Facebook“ socialiniame tinkle pakomentavo ir sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga:

 

„Neabejotinai, tai yra absurdas! Negali būti net kalbų apie jokį literatūros ir meno kūrinių darkymą, cenzūravimą, eilučių iš poemų ar eilėraščių braukymą. Tai yra mūsų – lietuvių – kultūros dalis, mūsų tvirtybė ir patriotiškumą ugdantys dalykai“, – savo paskyroje komentuoja ministras.

 

„Turime gerbti savo šaknis ir kūrinių autorius. Juk su jų kūryba augome mes, auga mūsų vaikai. Niekam net nekildavo minčių, kad žodis „midus“ ar kiti žodžiai gali kaip nors kenkti.

Šios rekomendacijos, kurias teikia Ugdymo plėtotės centro ekspertai, mano nuomone, yra perteklinės. Žmonės persistengė. Juolab, kad Balio Sruogos „Giesmė apie Gediminą“ yra literatūros kūrinys, kuris nėra ir negali būti vertinamas Alkoholio kontrolės įstatymo kontekste. Tad šiuo atveju nėra absoliučiai jokių pažeidimų!

 

Apgailestauju, kad švietimo ekspertai pateikė tokias rekomendacijas ir savaip interpretavo teisės aktus“, – teigia A. Veryga.