Peticija: palaikome Pilaitės bendruomenę, siekiančią katalikiškos mokyklos Tolminkiemio gatvėje

2017 12 04

Mes, pasirašiusieji šią peticiją, palaikome Pilaitės seniūnijos bendruomenę, kuri siekia, jog sklype, esančiame Tolminkiemio gatvėje (unikalus numeris 4400-1399-6495), atsirastų katalikiška mokykla, Pagyvenusių žmonių dienos centras ir Bendruomenės namai. https://katalikiskamokykla.lt/

Mūsų argumentai yra tokie:

  1. Vilniaus arkivyskupija įsipareigoja savo lėšomis įsteigti ir šiame sklype pastatyti nevalstybinę katalikišką progimnaziją, kurioje mokytųsi 1–8 klasių mokiniai, po 4 klasių komplektus. Arkivyskupija jau nuo 2016 m. kreipėsi į Savivaldybę, siūlydama šiame sklype vystyti katalikišką švietimo misiją. Kol mokykla bus statoma, Arkivyskupija įsipareigoja mokyklos veiklą pradėti laikinųjų modulinių konstrukcijų pastate. Jeigu Tolminkiemio g. esantis sklypas panaudai būtų perduotas iki 2018 m. sausio 1 d., ugdymo procesas šioje mokykloje prasidėtų jau nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. Tai ypač aktualu Pilaitės bendruomenei, nes jau dabar čia esančios mokyklos yra perpildytos ir planuojamas mokinių mokymas dviem pamainomis.
  2. Jeigu mokyklai tinkamas sklypas Tolminkiemio g. nebus suteiktas, tikėtina, kad Arkivyskupija mokyklą statyti apsispręs kitoje Vilniaus vietoje, ir Pilaitės gyventojai neteks katalikiškos mokyklos bei Dienos centro, kurio funkcionavimas yra ypač aktualus kitai Pilaitės gyventojų grupei – pagyvenusiems žmonėms, kuriems šiuo metu nėra vietos susitikti, kartu organizuoti bendrą visuomeninę veiklą, praleisti laisvalaikį.
  3. Nemaža dalis Pilaitės gyventojų norėtų savo vaikus leisti į mokyklą, atitinkančią jų įsitikinimus. Šiuo metu šalia minimo sklypo jau yra net dvi Savivaldybės iniciatyva įsteigtos mokyklos, taigi šalia atsiradusi katalikiška mokykla šeimoms užtikrintų ugdymo formų įvairovę ir galimybę rinktis jų pasaulėžiūrą atitinkančią ugdymo kryptį. Būtina pabrėžti, kad katalikiška mokykla priims visų šeimų – ne tik praktikuojančių katalikų – vaikus.
  4. Pilaitės gyventojų vaikai verti aukščiausią ugdymo kokybę teikiančios mokyklos. Katalikiškos mokyklos turi prestižinį, aukštos kokybės išsilavinimą teikiančių ugdymo įstaigų reputaciją. Matydami kitų Vilniaus mieste esančių katalikiškų mokyklų pasiekimus, manome, kad katalikiška mokykla, laikydamasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintų programų bei kitų švietimą Lietuvoje reguliuojančių teisės aktų, užtikrins kokybišką mūsų vaikų ugdymą.
  5. Mes manome, kad Pilaitės gyventojų vaikams svarbu užtikrinti įvairovę ir galimybę rinktis tarp skirtingos ugdymo kultūros mokyklų. Nevalstybinė katalikiška mokykla Pilaitės seniūnijoje būtų didelė pagalba tėvams, kurie nori vaikus leisti į nevalstybines mokyklas, tačiau neturi finansinių galimybių arba tokios mokyklos yra toli nuo namų.
  6. Katalikiška mokykla ir Dienos centras papildytų bendruomenės namus ir bažnyčią, kylančią gretimame Tolminkiemio g. sklype. Taip atsirastų galimybė vienoje vietoje bendrauti ir bendrai veiklai suburti katalikišką bei katalikų tikėjimo nepraktikuojančių, bet pasaulėžiūrai pritariančių šeimų bendruomenę, stiprinant jos ryšius ir įgalinant imtis atsakomybės už visos Pilaitės bendruomenės aplinkos gerinimą.
  7. Mokykla ir Dienos centras bus visiškai pritaikyti neįgaliųjų reikmėms ir taip pagerins šios labiausiai pažeidžiamos mūsų bendruomenės dalies gyvenimo kokybę.
  8. Mūsų manymu, Savivaldybės siūlomas sklypas, esantis tarp Pilaitės prospekto ir Sidaronių gatvės, mokyklai yra netinkamas dėl šių priežasčių: (1) Ši vieta yra toli nuo gyvenamųjų namų, šalia judrių gatvių, kur nėra įrengtų vietų jas kirsti pėstiesiems. Tai keltų nepatogumų tėvams, vaikai negalėtų mokyklos pasiekti patys ir būtų sunkiau užtikrinti mokyklą lankančių vaikų saugumą. (2) Be to, Arkivyskupija nemato galimybės statyti mokyklos Savivaldybės pasiūlytame sklype. Katalikiška mokykla ir Dienos centras sudaro dalį komplekso, skirto bendruomenei, kurios branduolys kuriamas Pilaitės centre statant bažnyčią ir bendruomenės namus. Mokyklos įkurdinimas Savivaldybės siūlomame sklype apsunkintų bendruomenės gyvenimą

Kartu su Pilaitės seniūnijos bendruomene prašome Vilniaus miesto Savivaldybės merą ir Savivaldybės Tarybos narius persvarstyti šį klausimą, atsižvelgti į Pilaitės bendruomenės poreikius bei išsakytus argumentus ir Tolminkiemio g. esančiame sklype, bendradarbiaujant su Vilniaus Arkivyskupija, sudaryti sąlygas pastatyti ir įrengti nevalstybinę katalikišką mokyklą.