Vytautas Sinkevičius: Kas laukia Vyriausybės, jeigu Prezidentu bus išrinktas S.Skvernelis?

15min.lt 2017 11 30

Laukia atsistatydinimas. Ir jis įvyks daug anksčiau, negu manoma.

Vytautas Sinkevičius

15min.lt
Išrinkus Respublikos Prezidentą, Vyriausybės iki šiol buvo sudaromos vadovaujantis Konstitucinio Teismo 1998 m. sausio 10 d. nutarime suformuota konstitucine doktrina, kuri yra tokia: tą dieną, kai išrinktasis Respublikos Prezidentas prisiekia, Vyriausybė turi grąžinti išrinktajam Prezidentui įgaliojimus; Prezidentas priima Vyriausybės įgaliojimus, paveda jai laikinai eiti pareigas ir ne vėliau kaip per 15 dienų pateikia Seimui įgaliojimus grąžinusios Vyriausybės Ministro Pirmininko kandidatūrą; jeigu Seimas pritaria Ministro Pirmininko kandidatūrai, Respublikos Prezidentas paskiria Ministrą Pirmininką, o jeigu Ministro Pirmininko sudarytoje ir Prezidento patvirtintoje Vyriausybėje nepasikeitė daugiau kaip pusė ministrų, Vyriausybė laikoma iš naujo gavusia Seimo įgaliojimus veikti.


Konstitucinis Teismas konstatavo, kad išrinktojo Respublikos Prezidento pareiga teikti Seimui įgaliojimus grąžinusios Vyriausybės Ministro Pirmininko kandidatūrą suteikia Respublikos Prezidentui galimybę patikrinti, ar Seimas ir toliau pasitiki ta Vyriausybe.

 

Akivaizdu, kad jeigu Prezidentu būtų išrinktas Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, jis iki inauguracijos, vyksiančios 2019 m. liepos 12 d., turės atsistatydinti iš Ministro Pirmininko pareigų. Konstitucijoje nustatyta, kad jeigu Ministras Pirmininkas atsistatydina, turi atsistatydinti visa Vyriausybė. Tokiu atveju Respublikos Prezidentas priima Vyriausybės atsistatydinimą, prireikus paveda jai toliau eiti pareigas arba paveda vienam iš ministrų eiti Ministro Pirmininko pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė.

 

Taigi, Vyriausybei atsistatydinus, Respublikos Prezidentas turės pavesti Vyriausybei laikinai eiti pareigas, o vienam iš ministrų – eiti Ministro Pirmininko pareigas, kol bus sudaryta nauja Vyriausybė. Turėsime ministrą, laikinai einantį Ministro Pirmininko pareigas, bet neturėsime tikrojo Ministro Pirmininko.

 

Tačiau pagal minėtą Konstitucinio Teismo doktriną išrinktasis Respublikos Prezidentas turi teikti Seimui būtent įgaliojimus grąžinusios Vyriausybės Ministro Pirmininko, o ne ministro, laikinai einančio Ministro Pirmininko pareigas, kandidatūrą. Kitaip tariant, Konstitucijoje reikalaujama teikti tik tikrojo premjero kandidatūrą.

Kaip iki išrinktojo Respublikos Prezidento inauguracijos, jeigu juo taptų Ministras Pirmininkas S.Skvernelis, gali atsirasti naujas tikrasis premjeras? Manyčiau, vieninteliu būdu – S.Skvernelis iki inauguracijos turės atsistatydinti iš Ministro Pirmininko pareigų, kartu turės atsistatydinti visa Vyriausybė ir iki inauguracijos turės būti suformuota nauja Vyriausybė.

 

Ši Vyriausybė turės grąžinti išrinktajam Respublikos Prezidentui įgaliojimus, būtent šios naujos Vyriausybės Ministro Pirmininko kandidatūrą išrinktasis Respublikos Prezidentas turės teikti Seimui. Ir tik tuo atveju, jeigu Seimas pritars įgaliojimus grąžinusios Vyriausybės Ministro Pirmininko kandidatūrai, Respublikos Prezidentas paskirs Ministrą Pirmininką, o Ministro Pirmininko sudarytoje ir Respublikos Prezidento patvirtintoje Vyriausybėje nepasikeis daugiau kaip pusė ministrų, Vyriausybė bus laikoma iš naujo gavusia Seimo įgaliojimus veikti.

Taigi, jeigu Respublikos Prezidentu bus išrinktas Ministras Pirmininkas S.Skvernelis, 2019 m. pavasarį dabar veikianti Vyriausybė turės atsistatydinti, bus sudaroma nauja Vyriausybė.

 

Labai išaugs kadenciją baigiančios Respublikos Prezidentės vaidmuo, nes pagal Konstituciją tik ji turi teisę teikti Seimui Ministro Pirmininko kandidatūrą, be jos pritarimo ministrų kandidatūroms nauja Vyriausybė nebus suformuota. Respublikos Prezidentė galės pasinaudoti jai Konstitucijoje numatytais įgaliojimais ir gana svariai lemti, kas bus Ministru Pirmininku, ir visą naujosios Vyriausybės sudėtį.

 

Kita vertus, naujoji Vyriausybė turės pateikti Seimui savo programą, Seimas spręs, ar jai pritarti, ir tik kai Seimas programai pritars, naujoji Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti. Būtent ši nauja Vyriausybė turės grąžinti savo įgaliojimus išrinktajam Respublikos Prezidentui ir būtent šios naujos Vyriausybės Ministro Pirmininko kandidatūrą Seimui turės teikti Respublikos Prezidentas.

 

Nors iki rinkimų dar toli, tačiau, jeigu Respublikos Prezidento rinkimus laimėtų Ministras Pirmininkas S.Skvernelis, nuspėti dabartinės Vyriausybės ateitį nesunku – tokiu atveju dabartinė Vyriausybė veiks ne ilgiau kaip iki 2019 m. vasaros, o iki Respublikos Prezidento inauguracijos turėsime naują Vyriausybę.