Seimas pritarė: sudarytas juodasis 44 asmenų sarašas

delfi.lt 2017 11 24

Seimas žengė dar vieną žingsnį, kad Magnickio sąrašas atsirastų Lietuvoje. Ketvirtadienį parlamentarai pritarė rezoliucijai, kuriame siūloma į jį įtraukti 44 asmenis.
„Tai yra Rusijos tarnybų, ministerijų pareigūnai, kurie yra žinoma, kad prisidėjo prie advokato Sergejaus Magnickio nužudymo kalėjime. Nė vienas iš jų nėra nubaustas Rusijoje, nemaža dalis yra apdovanoti Rusijoje. Tai yra sąrašas, kuris galioja ir Jungtinėse Valstijose ir kitose valstybėse, kurios yra priėmusios Magnickio įstatymus“, - yra sakęs rezoliucijos autorius konservatorius Gabrielius Landsbergis.

 

83 parlamentarai balsavo už rezoliuciją, vienas susilaikė.

Rezoliucijoje pažymima, kad Seimo priimti Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties pakeitimai yra svarbus žingsnis, užtikrinantis, kad į Lietuvos Respublikos teritoriją atvykti būtų draudžiama užsieniečiams, įvykdžiusiems stambaus masto nusikaltimus žmogaus teisių, korupcijos ir pinigų plovimo srityse, ir prisidedantis prie Lietuvos nacionalinio saugumo stiprinimo.

Ja išreiškiamas lūkestis, kad už šių įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties nuostatų įgyvendinimą atsakingi užsienio reikalų ministras ir vidaus reikalų ministras nedelsiant imsis veiksmų, reikalingų jas įgyvendinti bei inicijuos atitinkamas konsultacijas su Magnickio teisės aktus priėmusiomis šalimis.

Rezoliucija kreipiamasi į kitų Europos Sąjungos ir NATO valstybių nacionalinius parlamentus, ragindamas priimti Magnickio teisės aktus, taip stiprinant bendrą teisingumo, atsakomybės ir skaidrumo erdvę, remia iniciatyvą ES lygiu priimti tikslines „Magnickio“ sankcijas ir ragina Vyriausybę šį klausimą kelti atitinkamuose ES Tarybos formatuose.

 

Ji kviečia Europos Sąjungos Vyriausiąją įgaliotinę Fredericą Mogherini, Europos Komisiją bei Europos Tarybą įsiklausyti į Europos Parlamento raginimus priimti Magnickio“ sankcijas ES lygiu ir artimiausiu metu pradėti visapusiškas diskusijas dėl atitinkamo ES teisės akto.

 

„Magnickio“ įstatymą be Lietuvos turi JAV, Estija ir Kanada.

 

Įstatymą, pavadintą Sergejaus Magnickio vardu, 2012 metais priėmė Jungtinės Amerikos Valstijos, su žmogaus teisių pažeidimais susijusiems Rusijos pareigūnams pritaikydamos sankcijas.

 

JAV uždraudė išduoti jiems vizas ir įšaldė aktyvus, sąraše šiuo metu per 40 pavardžių.