Masinių trėmimų („Osen“1951 m.) Lietuvoje, 66-ųjų metinių paminėjimas

2017 10 04

2017-10-03 Kaune LPKTS salėje vyko knygos „Tautiškos giesmės kelias į tautą“ sutiktuvės bei 1951 m. masinių trėmimų Lietuvoje, kodiniu pavadinimu „Osen“ (lietuviškai „Ruduo“), 66-ųjų metinių paminėjimas.  Renginį organizavo LPKTS Kauno filialas.

L2000512.png

Kauno Sąjūdžio nuotr.

1951 m. spalio 2–3 d. sovietų okupuotos Lietuvos teritorijoje vyko trėmimai kodiniu pavadinimu „Osen“ („Ruduo“). Jų metu į Krasnojarsko kraštą ištremta daugiau nei 16 tūkst. žmonių, tarp jų net apie 5 tūkst. vaikų. Tų trėmimų tremtiniai iš Lietuvos sudarė beveik 50 proc. visų tremtį patyrusių Sovietų Sąjungos respublikų gyventojų. Šie 1951 m. trėmimai įvykdyti tik Lietuvoje – Latvijoje ir Estijoje jų nebuvo.


SSRS Ministrų Taryba sankcionavo trėmimą 1951-09-05 priimdama nutarimą „Dėl buožių su šeimomis iškeldinimo iš Lietuvos teritorijos“.

 

Iki 1951 m. rugsėjo mėn. 28 d. MGB sričių valdybos parengė pagrindinius ir rezervinius tremiamųjų sąrašus. Į pagrindinius pateko 4007 ūkių šeimininkai ir jų šeimos, o į rezervinius – 998. Pirmiausia turėjo būti ištremiami žmonės, patekę į pagrindinį sąrašą, o neįvykdžius „plano“, imtasi rezervinio sąrašo. Tremiamųjų sąrašus patvirtino LSSR Ministrų Taryba.


Deportacija 1951 m. rudenį vyko keliais etapais. Pirmasis trėmimas vyko rugsėjo mėn. 20-21 dienomis, kuomet į Irkutsko sritį ištremta 814 šeimų (viso 2987 žmonių). Visi jie buvo partizanų giminaičiai arba laisvės kovotojų rėmėjų ir ryšininkų šeimos.


Didžiausias trėmimas vyko spalio mėn. 1951 m. rugsėjo mėn. 29 d. LKP (b) CK sekretorius Antanas Sniečkus pasirašė nutarimą dėl „Dėl buožių ir jų šeimų iškeldinimo iš Lietuvos SSRR teritorijos“.

 

Trėmimo operacijai vadovavo LSSR valstybės saugumo ministras Kapralovas ir SSRS MGB įgaliotinis Jedunovas. Joje dalyvavo 3818 MGB pareigūnų, 11270 MGB vidaus kariuomenės kariškių, stribų, milicininkų bei 8000 sovietų partinių aktyvistų. Šis kontingentas sudarė virš 3000 operatyvinių grupių, kurios tiesiogiai vykdė trėmimus. Kiekvieną grupę sudarė viršininkas (MGB operatyvinis darbuotojas), 2 stribai, 2 MGB kariuomenės kariai bei sovietiniai partiniai aktyvistai.

 

Atsakingi už trėmimų operaciją MGB pareigūnai spalio mėn. 3 d. vadovybei raportavo, kad iš viso ištremtos 4018 šeimų (15537 žmonės, iš jų 5278 vaikai), suformuota 16 ešelonų, išvykusių į Tomsko sritį ir Krasnojarsko kraštą. Tremties vietų nepasiekė 39 vaikai. Jų mirtys paženklino visą lietuvių kelią į Sibirą.


1951 m. lapkričio mėn. 30 d. įvyko dar viena trėmimo operacija: keliasdešimt ūkininkų šeimų išvežtos į Altajaus krašto Bijsko rajoną.


Iš viso 1951 m. rudenį iš Lietuvos ištremtos 5139 šeimos (20357 žmonės).