Vytautas Landsbergis: Atmintis iš tikrųjų

15min.lt 2017 05 03

Artėja istoriškai svarbi Abiejų Tautų Respublikos konstitucijos diena. 1791 m. gegužės trečiąją ATR seimas priėmė „Valdžios įstatymą“ – dvilypės valstybės sąrangą ir principus, – o spalio 20-ąją užbaigė konstitucinę statybą Abiejų Tautų Įžadu arba tarpusavio įsipareigojimu. Taip gimė pirmoji konstitucija Europoje ir antroji pasaulyje – po užjūrio Jungtinių Valstijų.

 Lands.png

15min.lt

Kaimynystėje, vienoje iš Abiejų Tautų, gerbiama ir minima tik „Valdžios įstatymo“ diena, ligi šiol interpretuojama bei žymima tenykštėje istoriografijoje kaip Lenkijos gegužės 3-ios konstitucija.

 

Toks nežymiai uzurpuojąs pokrypis, aišku, neįpareigoja Abiejų tautų; mes pagrįstai matome ir prisimename aktų visumą (dar yra papildomų aktų) kaip Abiejų Tautų konstituciją.

 

 

Jos data dvilypė: kada konstitucinis vyksmas (virsmas) buvo pradėtas ir kada užbaigtas. Gegužės trečioji – spalio dvidešimtoji, taip mes minime. Esame ūkininkų tauta, vertiname pabaigtą darbą ir mūsų protėvių, Didžiosios Kunigaikštystės aukštuomenės įnašą.

 

Deja, dėl minėtosios istoriografinės uzurpacijos kažkodėl vis dar būnam sutrikę ir kažko varžomės. Laikas subręsti ir be išlygų valstybiškai minėti garbingas datas. Spalio 20 surenkim, pavyzdžiui, bendrą iškilmingą minėjimą Varšuvoje.