Vytautas landsbergis. Red Subamrine

lzinios.lt 2017 04 20

lzinios.lt

Sovietų karo fenomenas buvo tas, kad režimo vergai stojo už jį.

Niekšas – bet mūsų!

Budelis – bet mūsų!

Stalino tironijos pavergtoji tauta stojo prieš svetimą (Hitlerio) tironiją ir apgynė savąją.

Taip kadaise rusų mužikai apsigynė nuo Napoleono ir apgynė savo baudžiavą.

Net Lietuvoje dar sutiksi dūsaujančių dėl sovietinės baudžiavos ir enkavedistų režimo.

Sapnuoja revanšą.

Kiti nusivylę laisvėmis.

Nelaisvėje buvo geriau.

Nebent raudonoji submarina Baltijoje dar žada viltį.

O Astravas – antkapis su cementiniu kareiviu.

Jau slegia iš anksto.

Sukilkit, bailiukai.