Landsbergis: turime gerbti Konstitucinio Teismo sprendimą ir jį įgyvendinti

alfa.lt 2015 10 22

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis, vertindamas Konstitucinio Teismo (KT) sprendimą, kuriuo Seimo rinkimų įstatymo nuostatos dėl vienmandačių apygardų rinkėjų skaičiaus pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, pabrėžia, kad politikai turi gerbti Teismo sprendimą ir nepaisydami asmeninių ar partinių interesų netrukdyti jį įgyvendinti dar iki 2016 m. Seimo rinkimų.

„Lietuvos politinė bendruomenė turi gerbti Konstitucinio Teismo sprendimą ir netrukdyti Vyriausiajai rinkimų komisijai jį įgyvendinti praktikoje. Tikiu, kad galutiniai rinkimų rezultatai priklausys nuo rinkėjų valios, o ne politikų išskaičiavimų ir pastangų pakreipti ribas sau naudingiausia linkme. Jei dėl siaurų partinių ar asmeninių Seimo narių interesų VRK neįgyvendintų šio Teismo sprendimo, kiltų pagrįsta ir didelė grėsmė, kad 2016 m. parlamento rinkimų rezultatai būtų nelegitimūs, o tai sukeltų šalyje Konstitucinę krizę“, - teigė G.Landsbergis.

 

KT pažymėjo, kad pagal Konstitucijos 55 straipsnio 1 dalį Seimo nariai turi būti renkami remiantis, be kita ko, lygia rinkimų teise, kuri reiškia, kad organizuojant ir vykdant rinkimus visi rinkėjai turi būti traktuojami vienodai, kiekvieno rinkėjo balsas yra lygiavertis bet kurio kito rinkėjo balsui ir turi vienodą reikšmę nustatant balsavimo rezultatus.

 

KT nutarime konstatuojama, kad įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į visas rinkimų apygardų sudarymui reikšmingas aplinkybes (tiek į demografinius veiksnius, tiek į rinkimų apygardų vientisumą), privalo nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį rinkimų apygardos būtų sudaromos taip, kad jose būtų užtikrintas tolygus, kiek tai įmanoma, rinkėjų skaičiaus pasiskirstymas. Tai yra svarbi prielaida užtikrinti visų rinkėjų balsų lygiavertiškumą ir vienodą rinkėjų balsų reikšmę nustatant balsavimo rezultatus.