V. Landsbergis. Dvi apklausos

V. Landsbergis. Dvi apklausosdelfi.lt 2014-04-15

Rusijos vadovas nutarė pasiteisinti, kodėl jis ryžęsis asmeniniam įsakymui užimti ir pasiimti Krymą. Jau pripažįsta, kad tuo žygiu įstūmė savo šalį į didelių sunkumų metą.

Tarptautinė smurtininkų deržavos izoliacija, net šalinimas iš Europos Tarybos, atsiritanti finansinė, tad ir socialinė, krizė – to negali nematyti net fanatikai, skelbiantys: ” visas pasaulis – priešai, bet mes visus primušim“.

Taip kažkada įsteigtame atsarginiame „prezidentiniame“ judėjime „Visus Rusijos liaudies frontas“ (VRLF), sukvietęs jo aktyvistus, V.Putinas paaiškino : nutariau veikti gavęs slaptos apklausos rezultataus. Slaptos! – tad atliktos ( jei išvis buvo) už kitų šalių nugaros ir patiems slaptiesiems agentams paslapčia suskaičiuojant Krymo gyventojų galbūt reikštas, galbūt sapnuotas, nuomones.

Pagal jas, jei VRLF tiki vado žodžiais , tai skubiame ir okupuotų prižiūrimame balsavime atsispindėjo išankstinės, jau tikrintos, krymiečių nuomonės. 77 procentai planavę atiduoti savo balsus, kad Krymas tektų Rusijai. Tai padrąsinę vadą veikti pagal planą ir pasirengimą.

Taip nupasakojęs savo ryžtą, nors ir permetęs dalį atsakomybės slaptoms „apklausoms“ ir jų organizatoriams (iešmininkams?) , V.Putinas įeisiąs į istoriją. Pats tuo pasigyrė VRLF aktyvui. Tiesa, gyventojų sudėtis prieš tai rodė rusų Kryme esant 60 procentų; bet su marsiečiais be skiriamųjų ženklų jų galėjo natūraliai bei psichologiškai padaugėti. Galų gale, ir tų skelbiamų skaičių niekas netikrino.

Galime suvokti, kad kai Kvebekas praeity net ne sykį balsavo, ar atsiskirti nuo Kanados ir tapti atskira prancūziška valstybe – o rezultatas buvo netoli pusės , - ten pristigdavo atplaukusio Prancūzijos laivyno ir atplukdytų tokio referendumo organizatorių su parengtais biuleteniais.

Bet štai dabar Kryme ir visoje Ukrainoje turime dar vieną apklausą, kurią atliko tarptautinis respublikonų institutas (IRI).

Klausiami, ar pritaria, kad Rusija pasiuntė savo kariuomenę ginti rusakalbių, 81 procentas visų ukrainiečių atsakė – ne. Tiesa, Ukrainos pietuose ir rytuose nepritariančių invazijai buvo kiek mažiau: atitinkamai 67 ir 61 procentas. Tad pietuose ( su Krymu) trečdalis pritaria.

O ką mano visų kalbų ukrainiečiai, koks turėtų būti Krymo statusas – dauguma esą už tai, kad jis vienokiu ar kitokiu būdu liktų Ukrainos sudėtyje. Regionais atrodytų taip: vakaruose 91 procentas, centre 85 procentai, pietuose 57 procentai, rytuose 52 procentai.

Tad prezidentą V.Putiną, regis, kas nors suklaidino, kad duotų įsakymą invazijai. Arba jo apklausa buvo pernelyg įslaptinta. Čia jums ne Gallupas.

Tačiau galų gale svarbu jėga! Velniop visas apklausas, visus žaidimus nežinomais marsiečiais, Rusija jau atvirai siunčia savo specialiųjų tarnybų specialiuosius diversantus prieš nepaklusnią Ukrainą, meta iššūkį normaliam pasauliui prisiimdama baisią atsakomybę .

Programa buvo paskelbta senokai, 2007 m. M.Jurjevo knygoje „Trečioji imperija“ – kaip specialiai parengtų opričnikų būriai užiminės Europą – bet demokratiški katukai niekaip nenorėjo atakti.