Edita Žiobienė: Vilniaus rajono savivaldybės sprendimai palankesni vaikus į lenkiškas darželių grupes leidžiantiems tėvams

Piketas prie Vilniaus rajono savivaldybės dėl galimybės vaikus ugdyti lietuvių kalba.15min.lt 2014-04-02

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (LGKT) ištyrė skundą dėl Vilniaus rajone, Avižieniuose, atidaryto naujojo darželio. Skundą pateikęs pareiškėjas nurodė, kad čia „diskriminacija vyksta tautiniu pagrindu, nes lenkų tautybės vaikams sudaromos neproporcingos ir išskirtinės sąlygos ikimokykliniam ugdymui“. LGKT savo išvadoje teigia, kad patekti į lenkišką darželį šioje savivaldybėje išties lengviau nei į lietuvišką.

 

LGKT pateiktame skunde nurodoma, kad Vilniaus rajono savivaldybės taryba, priimdama sprendimus dėl grupių naujame Avižienių darželyje formavimo, neatsižvelgė į gyventojų tautinę sudėtį, todėl ir susidarė situacija, jog jokios eilės nebuvo norint ugdyti vaikus lenkų kalba, o lietuvių tautybės vaikams į šį darželį patekti nėra galimybių.

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius informavo LGKT, kad šiuo metu Avižienių lopšelį-darželį lietuvių ugdomąja kalba lanko 52 vaikai, o lenkų ugdomąja kalba – 40 vaikų. Iš pateikto 341 prašymo 265 tėvai nurodo norintys savo atžalas leisti į darželio grupę lietuvių ugdomąja kalba ir tik 76 – lenkų ugdomąja kalba.

Tai yra priežastis, kodėl turėtų būti įsteigta daugiau lietuviškų grupių – 3–4, o lenkiškų – vos viena. Tačiau darželyje įsteigtos 2 lietuviškos ir 2 lenkiškos grupės. 

„Vertinant Vilniaus rajono savivaldybės informaciją procentine išraiška, konstatuotina, kad buvo patenkinta tik 19,6 proc. tėvų prašymų patekti į lietuvių grupes (priimti 52 vaikai, pateikti 256 prašymai) ir patenkinta net 52,6 proc. prašymų patekti į grupes lenkų ugdomąja kalba (priimta 40 vaikų, pateikta 76 prašymai)“, – teigiama LGKT pranešime spaudai.

Kaip pažymi LGKT, Savivaldos įstatymo 6 straipsnyje ikimokyklinio ugdymo paslaugos įvardijamos kaip savarankiškos savivaldybių funkcijos, tačiau tuo pačiu įstatyme sakoma, kad savivaldybė turi užtikrinti, jog šiomis paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės gyventojai. „Faktiškai Avižieniuose šia paslauga žymiai lengviau naudotis tėvams, kurie savo vaikams renkasi lopšelį-darželį lenkų ugdomąja kalba“, – rašoma LGKT pranešime.

Tą patvirtina ir vaiko teisių apsaugos kontrolierė, einanti lygių galimybių kontrolieriaus pareigas, Edita Žiobienė: „Vilniaus rajono savivaldybės sprendimas palankesnis užrašantiems vaikus į darželio grupes lenkų kalba“.

Lygių galimybių įstatymas numato, kad Valstybės ir savivaldybės institucijos pagal kompetenciją privalo užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos. 

„Nors Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos 2013 m. gegužės 31 d. sprendimas „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo“ numato bendrą eilę visiems vaikams, tačiau pagal tėvų prašymus, kuriuose nurodoma pageidaujama ugdymo kalba, faktiškai susidaro dvi eilės lietuvių kalba ugdomosios grupės nenaudai“, – konstatavo LGKT.

Tarnyba nusprendė rekomenduoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai užtikrinti, kad formuojant lopšelio-darželio grupes būtų sudarytos vienodos sąlygos visiems vaikams gauti ikimokyklinį ugdymą gimtąja kalba.

Pasipiktinimo dėl išskirtinių sąlygų Vilniaus rajono darželiuose lenkų tautybės vaikams Vilniaus rajonas sulaukia ne pirmą kartą. Dėl šito pretenzijas yra išsakė ir kitų netoli sostinės esančių gyvenviečių (Rastinėnų, Nemenčinės) žmonės, norintys savo atžalas leisti į lietuviškas ikimokyklinio ugdymo įstaigas.